Jump to content

Recommended Posts

ASR  Answer Seizure Rati:  В SIP комуникацията е мярка за качеството на мрежата, определена в Препоръка E.411 на ITU SG2: À € Ã ‹Å“  Управление на международната мрежа.

ASR се изчислява, като се вземе броят на успешно разговори и се раздели на общия брой неуспешни разговори. Тъй като сигналите за заетост(busy) биват отхвърляни от извикания номер това се считат за неуспешни повиквания, изчислената стойност на ASR може да варира в зависимост от поведението на потребителя.

 

NER  Network Efficiency Ratio: Е предложен като допълнение към ITU E.411. Той е предназначен като фактор за по-добра чистота и поведение на дадената мрежа.

Изчислява се по следния начин: (брой успешни Отговори + Потребител в зает режим (busy) + Звънене без отговор + Терминални отхвърляния) 

Тъй като документите на ITU не са свободно достъпни в мрежата, този документ може да бъде полезен:
P813-PF Техническа харектеристика за европейските услуга.

 ITU файловете са достъпни за изтегляне на официалният им сайт  в PDF формат. можете да ги намерите

Hidden Content

    Give reaction to this post to see the hidden content.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Последвайте ни

×
×
  • Create New...