Супер Оферта

★ Welcome to our new TelegraM Group "Softinfo Bulgarian" //// "Softinfo International [English]"

Recommended Posts

http://mu01.v5iptv.com:8880/get.php?username=JP12J006&password=123456&type=m3u

User info:
 username: JP12J006
 password: 123456
 auth: 1
 status: Active
 exp_date: 2020-10-09 02:37:18
 is_trial: 0
 active_cons: 0
 created_at: 2019-10-09 02:37:19
 max_connections: 1
 allowed_output_formats: m3u8, ts, rtmp

-----------------------------

Playlist:
http://live.safetv.pro:23000/get.php?username=3GfjVcaWPC&password=qcwRbL1E0M&type=m3u

User info:
 username: 3GfjVcaWPC
 password: qcwRbL1E0M
 auth: 1
 status: Active
 exp_date: 2020-05-22 06:19:02
 is_trial: 0
 active_cons: 0
 created_at: 2019-05-22 06:19:02
 max_connections: 1
 allowed_output_formats: m3u8, ts

--------------------------

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://cantseeme.spdemon.com:25461/c/

{"js":{"mac":"00:1A:79:00:00:00","phone":"July 15, 2020, 5:26 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:1C:F8","phone":"May 6, 2020, 6:49 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:21:53","phone":"June 3, 2020, 4:12 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:51:F2","phone":"June 3, 2020, 3:04 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:5A:EC","phone":"May 25, 2020, 10:36 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:66:66","phone":"September 13, 2020, 1:05 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:A5:57","phone":"January 27, 2021, 8:12 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:BF:16","phone":"August 4, 2020, 5:47 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:CB:9F","phone":"September 6, 2020, 11:35 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:05:6C:66","phone":"June 19, 2020, 8:37 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:08:1C:BE","phone":"February 18, 2021, 6:32 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:0E:94:B5","phone":"December 5, 2020, 8:16 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:1A:9C:95","phone":"August 2, 2020, 10:11 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:1B:6B:41","phone":"December 26, 2020, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:28:08:DE","phone":"January 14, 2021, 3:30 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:2B:FD:E9","phone":"September 1, 2020, 6:41 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:34:A1:15","phone":"June 10, 2020, 5:49 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:3C:7D:E1","phone":"December 2, 2020, 10:10 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:3E:65:37","phone":"June 24, 2020, 7:25 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:4F:F8","phone":"February 24, 2021, 1:36 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:96:20","phone":"April 29, 2020, 7:51 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:BE:D8","phone":"April 11, 2021, 8:36 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:44:2A:5C","phone":"December 16, 2020, 6:29 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:44:2A:64","phone":"December 24, 2020, 7:14 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:44:3E:D7","phone":"February 17, 2021, 3:26 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:44:7F:45","phone":"January 12, 2021, 6:46 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:44:B5:2A","phone":"December 28, 2020, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:4A:1A:F0","phone":"February 4, 2021, 11:09 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:4B:81:CE","phone":"May 17, 2020, 5:19 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:4B:89:C6","phone":"October 24, 2020, 6:52 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:4C:9E:64","phone":"May 7, 2020, 1:04 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:51:76:0F","phone":"November 13, 2020, 12:15 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:53:47:32","phone":"October 11, 2020, 10:09 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:54:1A:57","phone":"October 11, 2020, 7:48 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:56:56:EA","phone":"August 6, 2020, 2:32 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:59:A7:92","phone":"December 7, 2020, 6:54 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:5A:8E:DF","phone":"July 15, 2020, 4:03 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:5C:20:3E","phone":"June 15, 2020, 11:54 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:5C:26:7F","phone":"May 18, 2020, 7:50 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:5D:87:BE","phone":"December 24, 2020, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:5E:B0:04","phone":"April 9, 2021, 1:36 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:61:E5:17","phone":"December 11, 2020, 10:56 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:64:13:47","phone":"February 4, 2021, 3:29 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:64:2B:67","phone":"December 15, 2020, 1:22 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:64:79:1B","phone":"December 15, 2020, 8:06 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:65:F9:1B","phone":"February 11, 2021, 7:36 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:66:D0:C0","phone":"August 23, 2020, 7:24 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:67:D5:C8","phone":"February 5, 2021, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:6B:7A:FE","phone":"January 23, 2021, 5:47 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:70:E2:FA","phone":"January 2, 2021, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:75:2C:68","phone":"April 30, 2020, 12:27 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:75:C1:12","phone":"July 1, 2020, 1:34 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:75:D2:65","phone":"May 19, 2020, 7:24 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:75:FF:FF","phone":"May 2, 2020, 12:54 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:78:EE:C9","phone":"April 20, 2020, 8:55 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:9E:89:80","phone":"January 8, 2021, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:A2:08:0B","phone":"December 19, 2020, 9:50 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:A2:A6:5F","phone":"August 23, 2020, 6:39 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:A3:09:0C","phone":"November 19, 2020, 8:11 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:AA:A9:B6","phone":"April 29, 2020, 5:53 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:AC:A5:B6","phone":"September 1, 2020, 2:34 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:AD:8C:63","phone":"September 5, 2020, 5:35 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:AF:0D:88","phone":"June 27, 2020, 8:26 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:B3:19:74","phone":"December 20, 2020, 12:02 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:C3:6D:1B","phone":"February 2, 2021, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:C3:FD:14","phone":"August 8, 2020, 11:11 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:C8:58:DD","phone":"March 15, 2021, 5:58 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:C9:E1:2E","phone":"August 29, 2020, 2:46 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:CE:AE:04","phone":"August 24, 2020, 12:46 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:D2:2A:80","phone":"October 20, 2020, 4:57 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:D3:DD:EC","phone":"November 16, 2020, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:D4:34:9A","phone":"February 9, 2021, 4:13 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:DB:FA:35","phone":"August 21, 2020, 11:05 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:E1:8E:18","phone":"November 29, 2020, 6:53 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:E1:C1:27","phone":"January 17, 2021, 6:28 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:E3:62:77","phone":"December 11, 2020, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:E5:D9:C8","phone":"October 1, 2020, 12:42 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:EC:E9:C3","phone":"August 26, 2020, 12:55 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:F0:6D:41","phone":"May 29, 2020, 8:37 pm"}}

 • Like 2
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Daniel написа:

Please, MAC Address for http://televizija.org:8000/c/ ?

http://televizija.org:8000/c
 00:1A:79:AE:60:06
00:1a:79:ae:89:00
00:1a:79:44:60:13
00:1a:79:4c:c3:ca
00:1a:79:a2:86:a6
00:1a:79:53:61:1c
00:1a:79:4e:9e:57
00:1a:79:d9:32:e7
00:1a:79:d4:6f:91
00:1a:79:a9:1f:07
00:1a:79:4e:85:4a
00:1a:79:3a:c3:3d
00:1a:79:a2:00:cd
00:1a:79:5d:f3:ca
00:1a:79:59:6f:c1
00:1a:79:20:0f:e7
00:1a:79:c0:0f:f6
00:1a:79:a9:d6:57
00:1a:79:ae:69:06
00:1a:79:ae:89:00
00:1a:79:41:7b:49
00:1a:79:13:6f:f6
00:1a:79:46:42:fa
00:1a:79:4d:94:01
00:1a:79:65:22:27
00:1a:79:48:00:49
00:1a:79:a7:b1:8a
00:1a:79:4b:d2:3f
00:1a:79:c8:1f:21
00:1a:79:ae:61:d6
00:1a:79:4c:91:69
00:1a:79:44:f1:b2
00:1a:79:48:2b:2d
 

 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добре е , че качвате портали , но не чак толкова много мак адреси БЕЗ парола !!!!! И за двамата се отнася yavor1 , Симеон Иванов

Надявам се да сте разбрали.

 • Like 3
 • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Христос Возкресе! 

Живот и здраве на всички!

Edited by niki7989
 • Like 4
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
преди 10 минути, TIGAR1 написа:

0000338185-article2.jpg

Воистина воскресе!

Честит празник и от мен. Наздраве.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://world.marvelhd.eu:8000

Attention this is a static


View only via
Stalker Portal Player v3.0 by sahbaz
SFVIP-Player by salezli v1.1.0.45
Provider: FNXTEC — Amsterdam

http://world.marvelhd.eu:8000

00:1a:79:00:33:a4
00:1a:79:09:2a:bf
00:1a:79:08:76:74
00:1a:79:11:ab:c7
00:1a:79:12:da:60
00:1a:79:13:5d:c7
00:1a:79:14:0f:65
00:1a:79:18:1f:8c
00:1a:79:19:9b:3b
00:1a:79:1c:0c:9c
00:1a:79:1d:66:6a
00:1a:79:1d:7c:f9
00:1a:79:1d:68:c9
00:1a:79:1f:65:c0
00:1a:79:22:22:22

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Воистина воскресе!
Нека никога да не забравяме, че Господ ни е създал човеци и винаги да носим ЧОВЕШТИНАТА в себе си.
Здраве и благополучие днес, сега и завинаги.
Честит Великден.

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
преди 29 минути, Levski 1914 написа:

Воистина воскресе!
Нека никога да не забравяме, че Господ ни е създал човеци и винаги да носим ЧОВЕЩИНАТА в себе си.
Здраве и благополучие днес, сега и завинаги.
Честит Великден.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
преди 30 минути, chricto написа:

С това какво се случва. Работи ли още ??? https://yasem.stbemu.com/en

Поддръжка няма отдавна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
преди 6 минути, TIGAR1 написа:

Поддръжка няма отдавна.

Хубава програмка изглеждаше, жалко :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Моля за портал и МАС, в който има Първа програма! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.