Супер Оферта

★ Искаш безплатен домейн ... https://твоятсайт.com, net, org, info, eu ... тогава може да се включиш в нашата игра ... "Free domain for you"

Recommended Posts

 Тук ще дам малко информация за някои полезни команди в Linux. Работа с файлове, работа с мрежи, работа с архиви и други. Просто кратък наръчник на команди! Използването става, като се логнете към вашия сървър с ssh или telnet. (някои изискват root права)

1. Работа с файлове и права

cp <source><dest>  --- копира файлове от сорса в дестинацията
mv <source><dest>   --- премества файлове в дестинацията
pwd   --- показва настоящата директория
cd <directory>      --- сменя настоястата директория
mkdir <directory>     --- създава директория
rm <directory>    --- изтрива директория
rm -R <directory>    --- изтрива зялата директория с поддиректориите
rm <file>   --- изтрива файл
chmod userMODErights         --- сменя модуса на файл
df    --- показва свободното нясто на диска
find /-name "file"   --- претърсва цялото дърво за файл
whereis <file>  --- търси за път към файл
grep -1 "<Text>"<files>      --- търси за всичките файлове, които съдържат дадения теьт
cmp <file1><file2>  --- сравнява два файла
diff <file1><file2>  --- сравнява двата файла и показва различията
head <file>   --- показва първите 10 реда на файл
tail <file>   --- показва последните 10 реда на файл
nl <file>   --- показва редовете с номера
sort <file>     --- показва редовете сортирани
string <file>   --- показва само стринга, който може да се чете
wc <file>     --- показва редовете, думите, байтовете на файла
file <file>    --- показва информация за файла
touch <file> -a -m -c -t MMDDhhmmCCYY   --- променя timestamp - а на файла
pico                        --- лесен за използване [ASCII] едитор
lpr <file>   --- копира файл
lprm <file>    --- отстранява файлове от опашката
sudo <file>   --- изпълнява файлове с SuperUser-Rights


2. Работа с архиви       

tar -cfv <archive.tar><files>   --- създава <archive.tar> и запазва файловете некомпресирани
tar -xpvf <archive.tar><files>  --- екстрахира файловете от архива
tar -tf <archive.tar> | less    --- показва съдържанието на архива
gzip <file>  --- цомпресира файла
tar -zxf <file.tar.gz>  --- декомпресира и екстрахира файловете
tar -M -cvf /dev/fd0h1440 <files>   --- създава многообемен архив за floppy discs
tar - M xpvf /dev/fd0h1440   --- ekstrahira mnogoobemen arhiw


3. Работа с файлови системи  

Форматиране на floppy-disc
Стъпка 1 -- форматиране на диска
    fdformat /dev/fd0h1440

Стъпка 2  -- Създаване на файлова система на диска
    mkfs -t <fs> -c /dev/fd0h1440

За да го използвате първо трябва да го моунтвате
    mount <device> <directory>

4. Работа с мрежи

telnet remote.host.org  --- прави връзка
uname -a   --- дава информация на настоящата система
w   --- показва кой е логнат и какво прави
passwd   --- сменя паролата
write <user>  --- писане на съобщение до потребителя
chsh  ----- променя shell-а

5. Програмиране

cc -o <output file> <source file> --- компилира сорс файла в изходния файл
gcc -o <output file> <source file>--- прави същото
gcc -o <output file> -l<libname>  --- свързва библиотеката с файла

6. Работа от втори план

ps -a   --- показва всички настоящи процеси
kill <PID>   --- край на процеса
kill -9 <PID>   --- форсира процеса на приключи
CTRL - C   --- спира процес
CTRL - Z   ---- спира процес временно
bg <job>  --- праща процес на втори план
fg <job>   --- изкарва процес на преден план
kill <%job>   --- край на процеса
jobs  --- показва всички настоящи процеси

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговорете в темата...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Предишното ви съдържание бе възстановено.   Свободно редактиране

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.