Супер Оферта

★ Welcome to our new telegram channel "SoftinfoHelping"

Search the Community

Showing results for tags 'msdsl'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • За softinfo
  • Новини за Softinfo.org
  • Предложения и въпроси, свързани към Softinfo.org
  • ИТ-Новини и технологии
  • Нашите ПартньорИ
 • Операционни системи
  • Linux
  • Windows
  • Android
  • Други
 • Софтуер и Хардуер
  • Хардуер
  • Софтуер
  • Мрежи
 • Телекомуникации
  • GPS-модели, SIP Комуниикации, софтуер, карти и трикове
  • Поддръжка
  • Технологии
 • Сателитна и Оптична телевизия
  • IPTV онлайн плейлисти
  • Техническа поддръжка.
  • Оператори
 • Програмиране и оптимизиране
  • HTML / CSS / Javascript / jQuery ...
  • PHP / SQL / MySQL / PHPMYADMIN ...
  • Delphi / Visual C / C++ / C# / Visual Basic
  • Оптимизация (SEO)
  • Инсталиране и конфигуриране на готови системи и всичко за тях
 • Гейминг (игри)
  • Конзолни игри
  • Игри
  • Сървъри
 • Всичко останало
  • Електротехници
  • Frееlancers / Фрийлансъри
  • Microsoft Office
  • Спорт
  • Изкуство
  • Социални те сайтове Проблеми и Мнения
  • Полезни линкове
  • mIRC
  • Петиция / Анкети
  • Дъра-БърА :)
 • English sectioN
  • Satellite and optical online television.
  • Operating Systems
  • Software and Hardware
  • Programming and optimization
  • Тelecommunications

Categories

 • Програми
 • Игри / Games
 • IP-Tv-tools

Blogs

 • Софтуер
 • вефсд

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


About Me

Found 1 result

 1. xDSL представлява семейство технологии, позволяващи значително да се разшири пропускателната способност на абонатните линии на местната телефонна мрежа, използвайки ефективни линийни кодове и адаптивни методи на корекция на линейните изкривявания на основата на съвременната микроелектроника и методи на цифрова обработка на сигналите. xDSL означава различни вариации на DSL (Digital Subscriber Line – Цифрова Абонатна Линия) като ADSL, HDSL, SDSL, HDSL 2, RADSL, VDSL. Технологията xDSL позволява предаване на данни със скорости значително превишаващи скоростите на най-добрите аналогови и цифрови модеми. Тази технология поддържа предаване на глас, високоскоростно предаване на данни и видеосигнали. По една DSL линия може да се предават едновременно данни и гласови сигнали като тази част от линията, която е за данни е непрекъснато свързана. Съществуващите типове технологии xDSL основно се различават по използваната форма на модулация и скорост на предаване на данни. Към основните типове xDSL технологии се отнасят ADSL, HDSL, SDSL, HDSL 2, RADSL, VDSL. За да се разберат дадените технологии и областите на тяхното практическо приложение следва да се разбере по какво се различават тези технологии. Преди всичко трябва да се има предвид разстоянието, на което се предава сигнала, скоростта на предаване на данните и метода на модулация използван при кодиране на данните. ADSL (Asymmetric DSL – Асиметричен DSL). ADSL е наречен “асиметричен”, тъй като по-голямата част от честотната лента на двупосочната (дуплексна) връзка е заета от посоката към клиента (downstream). Малка част от честотната лента е предоставена на посоката от абоната към мрежата (upstream). Съответно скоростта на предаване на данни от мрежата към потребителя е значително по-висока от скоростта на предаване от потребителя към мрежата. Такъв режим на работа ADSL отчитайки главната особеност на Internet мрежата, в съответствие с която информационния поток от мрежата към ползвателя съдържащ програми, графики звук и видео, които имат нужда от голяма честотна лента, съществено превишава информационния поток от ползвателя към мрежата който обикновено се формира от натискане на клавиш от клавиатурата или бутон на мишката и изискват малка честотна лента. Скоростта на предаване на данни към ползвателя обикновено съставлява от 1,5Mbit/s до 8,192Mbit/s, а скоростта на предаване на данни от ползвателя съставлява от 64kbit/s до 1,5Mbit/s, като разстоянието от АТС до ползвателя при максимална скорост на предаване е около 5,5km. IDSL (ISDN DSL – ISDN цифрова абонатна линия) осигурява пълно дуплексно предаване на данни със скорости до 144kbit/s на разстояние до 10,8 km (при използвани повторители). За разлика от ADSL, възможностите на IDSL се ограничават само с предаването на данни. Независимо от това че IDSL и ISDN използват модулация 2B1Q, между тях има редица разлики. За разлика от ISDN, IDSL е некомутируема линия, която не натоварва комутационното оборудване на провайдера. Ето защо IDSL линията е “постоянно включена” (както и която и да е технология, използваща хDSL), като в същото време ISDN изисква установяване на присъединение. HDSL (High Bit-Rate DSL – Високоскоростен DSL)се използва за цифрово предаване на данни с широка честотна лента в рамките на няколко километра между централата и клиента. Главната характеристика на HDSL е, че е симетричен: еднакво количество честотна лента е предоставено и в двете посоки, скоростта на предаване от потребителя към мрежата и обратно е еднаква. HDSL предава по две усукани двойки толкова информация, колкото може да предаде една връзка от E1 йерархично ниво (2,048kbit/s), като по всяка усукана двойка се предава половината поток данни в дуплексен режим. HDSL покрива много по-голямо разстояние от Е1 връзките и без да използва регенератори пренася 2Mbit/s на разстояния 3,5-4,5km (в зависимост от качеството на кабела) по 2 усукани медни двойки. За евтиното и ефективно увеличаване дължината на HDSL линията телефонните компании могат да поставят специални повторители. HDSL използва линийно кодиране 2B1Q (2 Binary 1 Quaternary) или в по-съвременните оборудвания CAP както и метод за ехокомпенсация. За организацията на линии с голяма дължина в различните модификации оборудването HDSL предвижда възможност от използването на дистанционно захранване на 3-4 регенератора. HDSL осигурява висока скорост на достъп с Internet сървъри, способна да поддържа работата на мрежовите приложения в реално време, УАТЦ, локални мрежи и т.н. SDSL (Symmetric DSL – Симетричен DSL) също както HDSL осигурява симетрично предаване на данни със скорости съответстващи на Т1/Е1 интерфейс. При SDSL технологията има две съществени разлики. Първо, използва се само една усукана двойка проводници и второ – максималното разстояние е ограничено до три километра при скорости на предаване 1,544Мbit/s или 2,048 Мbit/s. в двете направления. Под SDSL се разбира симетрична DSL услуга върху една усукана двойка предлагаща избор на различни линийни скорости (Multi Speed). Колкото скоростта е по-ниска, толкова разстоянието е по-дълго. Типичните SDSL системи работят с линийн код CAP (Carrierless Amplitude Modulation), но съществуват и системи с 2B1Q модулация. SDSL осигурява работа на системи за видеоконференции, когато трябва да се поддържа еднакъв поток от данни и в двете посоки. В определен смисъл SDSL е предшественик на HDSL. Известни са две модификации на това оборудване MSDSL (много скоростна SDSL) и HDSL2, имащи вграден механизъм на адаптация на скоростите на предаване към параметрите на линията. MSDSL (Multi-Rate Single-Pair DSL) е технология за високоскоростно предаване на синхронен цифров поток по една медна двойка с изменение на линейната скорост. Скоростта на предаване автоматически се коригира по време на работа в съответствие със състоянието на линията и качеството на сигнала.В зависимост от скоростта (144kbit/s - 2.064Mbit/s) се използват кодове с CAP8 по CAP128.Заемайки възможно най-малка ширина от спектъра MSDSL модемите покриват разстояния около 6,5km по усукана кабелна двойка. Основните области на приложение на MSDSL са: достъп в Internet, обединяване на локални мрежи, организация на съединителни линии между АТС, високоскоростен достъп до мрежи SDH. MSDSL поддържа обединяването на глас и данни, а също така и видеоконферентни връзки. HDSL 2 (High Bit-Rate DSL2) технологията е резултат от развитието на HDSL. Тази технология има същите характеристики, но за сметка на използването на TC-PAM кодирането използва само един чифт медни проводници. HDSL2 съчетава в себе си предимствата на SDSL и HDSL, като има добра спектрална съвместимост с ADSL. SHDSL (Symmetric High Bit-Rate DSL) е стандарт за високоскоростно симетрично предаване на данни. Скоростта на предаване по една медна двойка достига 2,3Mbit/s, а по четирипроводна линия - 4,6Mbit/s. Скоростта може да бъде фиксирана или адаптивна (изменя се в диапазона 192kbit/s – 2,320Mbit/s). Дължината на стандартна медна линия с диаметър на жилото 0,4mm съставлява от 2 до 6 km по една двойка. VDSL (Very High Bit-Rate DSL – DSL с много високи скорости) е развиваща се технология за високоскоростна цифрова асиметрична връзка, обещаваща много по-високи скорости на сравнително малки разстояния. За разлика от ADSL VDSL може да работи в асиметричен но и в симетричен режим. Осигурява скорости на предаване към потребителя в границите от 13 до 52 Мbit/s и в обратна посока – от 1,5 до 2,3 Мbit/s по една усукана двойка телефонни проводници, като максималното разстояние на предаване на данни е от 0,3km до 1,3km. VDSL технологията може да се разглежда като икономически ефективна алтернатива на влакнесто-оптичния кабел до крайния потребител. VDSL технологията може да се използва за същите цели както АDSL, но освен това може да се използва и за висококачествени видеоизображения (HDTV). Предоставянето на ползвателя толкова висока пропускателна способност е възможна само в смесена медно - оптическа мрежа за достъп. Такава мрежа на достъп практически ще се състои от два участъка: участък на оптически кабел от комутационния възел до възела на достъпа и участъка на меден кабел от възела на достъпа до помещението на ползвателя. Областите на използване на VDSL са: подаване на голямо количество телевизионни канали в много жилищни домове, предаване на данни със свръхвисока скорост, система разпределение на данни с предаване на къси разстояния, видеоконференции, комбинирано предаване на данни и видео по една и съща линия. ADSL модема създава три информационни канала- високоскоростен канал, канал със средна скорост- дуплекс, и POTS (Plain Old Telephone Service) канал. POTS канала е разделен от дигиталния модем чрез филтри, така че се гарантиранепрекъснат POTS, дори и ако ADSL се провали. Високоскоростният канал поддържа ниво от 1.5 до 6.1 Mbps , докато дуплека от 16 до 40 kbps. Потока от данни зависи от броя фактори, включващи дължината на линията, размера на кабела, различни намесиcopper line, its wire gauge, presence of bridged taps, and cross-coupled interference. Ниво на данните Размер на кабела Разстояние Размер на кабела Разстояние 1.5 или 2 Mbps 24 AWG 18,000 ft 0.5 mm 5.5 km 1.5 или 2 Mbps 26 AWG 15,000 ft 0.4 mm 4.6 km 6.1 Mbps 24 AWG 12,000 ft 0.5 mm 3.7 km 6.1 Mbps 26 AWG 9,000 ft 0.4 mm 2.7 km ------------------------------------------------------------------------------- Потока от данни зависи от броя фактори, включващи дължината на линията, размера на кабела, различни намеси, медната линия, ширина на жицата, наличие на мостови разклонения и интерфейсни усукани двойки. Ниво на данните Размер на кабела Разстояние Размер на кабела Разстояние 1.5 или 2 Mbps 24 AWG 18,000 ft 0.5 mm 5.5 km 1.5 или 2 Mbps 26 AWG 15,000 ft 0.4 mm 4.6 km 6.1 Mbps 24 AWG 12,000 ft 0.5 mm 3.7 km 6.1 Mbps 26 AWG 9,000 ft 0.4 mm 2.7 km За доставка на данни чрез кабелна мрежа, един ТВ канал ( в обхвата 112 - 860 MHz ) се определя за пренос към домовете, а друг канал ( в обхвата 5 - 65MHz ) се използва за пренос в обратна посока. Оборудване в главната станция, наречено CMTS (cable modem termination system), комуникира чрез тези канали с кабелните модеми, намиращи се в домовете на абонатите, за да създаде виртуална локална мрежа (LAN). Повечето кабелни модеми са външни устройства, които се свързват с персоналния компютър чрез стандартна 10Base-T етернет платка или USB порт. Кабелни модеми Мрежата за достъп с кабелен модем действа на Ниво 1 ( физическо ) и Ниво 2 (контрол на достъп до средата/контрол на логическата връзка) на Open System Interconnect (OSI) модела. По този начин, протоколите от Ниво 3, например IP трафика, може лесно да достигнат чрез кабелните модеми до крайните потребители. Един канал към клиента може да поддържа до 27 Mbps скорост на данните с използване на модулация 64 QAM. Скоростта може да се увеличи до 36 Mbps с модулация 256 QAM. Каналите, от страна на клиента, могат да достигнат от 500 Kbps до 10 Mbps, с използване на 16 QAM или QPSK, в зависимост от широчината на спектъра, отделен за услугата. Каналите и в двете посоки се споделят от активните потребители, свързани към даден мрежов сегмент - типично от 500 до 2000 абоната в модерните мрежи. Самостоятелен абонат с кабелен модем може да достига скорости до 1.5 Mbps и повече, в зависимост от мрежовата архитектура и натоварването на трафика - несравнимо по-бързо от стандартните методи за достъп до Интернет. В допълнение към скоростта, кабелният модем предлага друго важно предимство - постоянна свързаност. Тъй като кабелният модем използва технология, много подобна на локалните мрежи в офисите, компютърът на абоната е винаги включен към мрежата. Това означава, че няма нужда да се започва Интернет сесия, а потребителите не трябва да се притесняват от сигнал "заето". Освен това телефонната линия е свободна за разговори.