Супер Оферта

★ Welcome to our new TelegraM Group "Softinfo Bulgarian" //// "Softinfo International [English]"

odisei7171

User
  • Content Count

    7
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

12 Good

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Извинявам се ,ако съм обидил някой,идеята ми беше да не се качват неща , който са публикувани на редица други сайтове .Ако искаме форума да е съдържателен ,нека се публикуват стойностни неща.
  2. Ето ви консумативи,където не са копи пейст: http://www.fonziptv.com:8080 {"js":{"mac":"00:1A:79:00:06:C2","phone":"February 24, 2020, 10:56 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:00:CB:54","phone":"October 16, 2020, 12:29 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:01:67:C9","phone":"May 23, 2020, 6:17 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:08:31:68","phone":"March 12, 2020, 8:36 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:11:1F:A5","phone":"August 2, 2020, 2:51 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:31:DB:91","phone":"August 15, 2020, 1:05 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:31:DB:99","phone":"May 21, 2020, 11:09 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:31:FF:34","phone":"March 30, 2020, 3:39 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:35:E4:A7","phone":"March 12, 2020, 7:50 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:3B:2F:1D","phone":"July 2, 2020, 6:59 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:3E:67:1F","phone":"July 18, 2020, 10:59 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:3E:68:9F","phone":"April 11, 2020, 2:37 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:40:D5:7D","phone":"May 3, 2020, 3:40 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:02:73","phone":"January 17, 2021, 3:28 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:7B:8A","phone":"January 26, 2021, 10:27 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:B0:97","phone":"September 12, 2020, 12:00 am"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:C5:09","phone":"July 28, 2020, 7:36 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:C5:9A","phone":"April 30, 2020, 4:04 pm"}}{"js":{"mac":"00:1A:79:41:CD:13","phone":"March 26, 2020, 5:09 pm"}}
  3. Сайта е пълен с заразени от COVID-19,пренасят с небивала скорост макове от един сайт в друг!!!!!