Супер Оферта

★ Искаш безплатен домейн ... https://твоятсайт.com, net, org, info, eu ... тогава може да се включиш в нашата игра ... "Free domain for you"

Napster

Администратор
 • Content Count

  296
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  25

Napster last won the day on October 18

Napster had the most liked content!

Community Reputation

77 Excellent

2 Followers

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Какво е Bluetooth Bluetooth е безжична пакетно ориентирана комуникационна радио система, която позволява множество устройства да споделят данни в малка мрежа. Bluetooth е безжична технология, стандарт за обмен на данни на къси разстояния (използвайки къси дължини на вълните UHF радио вълни в радиочестотния обхват ISM от 2 4 до 2 485 GHz от фиксирани и мобилни устройства, както и изграждане на лични мрежи (PAN s Изобретен от телекомуникационния оператор Ericsson през 1994 г Първоначално замислен като безжична алтернатива на стандарта RS 232. Bluetooth се управлява от организация наречена Bluetooth Special Interest Group ( която има повече от 20 000 компании членки в областта на телекомуникациите, компютърни мрежи, и потребителска електроника. Bluetooth е стандартизиран като IEEE 802 15 1 но стандартът е вече не се поддържа The ( наблюдава развитието на спецификацията, управлява развитието на стандарта, и защитава търговската марка За да се предлага на пазара като Bluetooth устройство, той трябва да бъде одобрено и да подържа всички стандарти определени от SIG Предназначение. Bluetooth е предназначена за връзка между компютри, телефони и мобилни аксесоари на къси разстояния, създавайки персонална локална мрежа ( PAN Personal Area Network) Network). PAN е проектирана да замести кабелните връзки между устройствата, предлагайки висока степен на защита на информацията. Сравнителен анализ на спецификациите на стандарта Bluetooth Честотни скокове (hops) в Bluetooth В опита си да намали интерференциите Bluetooth осъществява смяна на честоти. Радио честотите са разделени на 79 RF канала , номерирани от 0 до 78, всеки канал е изместен с 1 MHz, започвайки от 2402 MHz. 1600 скока ( hops за секунда през 79 те честотни канала. Всички участници в мрежата следват (Мастерът) за честотната последователност на скоковете ( hops) В последната версия Bluetooth 4.0 използва 2 MHz отстояние, което дава възможност за 40 канала. Първият канал започва от 2402 MHz и продължава до 2480 MHz . Честотни скокове за всеки пакет. Пакетите могат да бъдат с различна големина 1, 3 или 5 времеви интервала като всеки времеви интервал е 625 µ s. Всеки пакет е много малък, както се вижда на диаграмата. Принцип на функциониране на Bluetooth Всяко устройството, което влиза в обхват може да установи връзка не с едно, а с множество други, поддържащи тази технология, като не е задължително те да си взаимодействат активно. Устройство, обменящо активно информация с други устройства, според терминологията на Bluetooth, се нарича главно master )), a устройството, с което то комуникира активно се нарича подчинено ( slave ). Всеки Bluetooth PAN се състои от един главен и седем подчинени устройства. По този начин всички устройства имат един и същ канал за комуникация. Тези 8 устройства могат да си взаимодействат един с друг в радиус 10m. Слейф Устройствата комуникират с мастера , като очакват освобождаване на място, за да осъществят преноса на данни. Такъв тип връзка се нарича piconet , а мрежата piconet. Bluetooth протокол стека решава този проблем чрез използване на техника, наречена разпределен спектър за смяна на честоти . В рамките на една piconet връзка има само едно master устройство, но когато е необходимо, свързаното с него slave устройство сменя статуса си на master образувайки своя p piconet структура Този тип сложна съставна структура носи наименованието scatternet в която всяко едно устройство може да бъде едновременно и master и slave в зависимост от конкретната ситуация и мястото му в структурата Процедура на откриване на устройства в Bluetooth мрежи Откриването и свързването на две устройства е може би един от основните компромиси на Bluetooth технологията над други подобни безжични технологии. Свързването на две устройства изисква няколко фази, наречени: Запитване inquiry и Персонално повикване ( paging) Всяко устройство в системата притежава име, с което се избягва дублирането, както и други нежелани отклонения. Освен това то взаимодейства с другите, като използва различен канал за връзка на различна честота hopping channel и с различен от другите hopping параметър. Hopping това е периодична промяна на честотата, определ e на от параметъра hopping sequence (последователност на изменение на честотата). По спецификация параметърът включва 10 варианта. При всеки от тях честотата се променя с 1 600 hops sec. Първоначално всяко Bluetooth устройство извършва претърсване на каналите за свързване, търсейки други устройства. Този режим носи името Device Discovery и в зависимост от това в кои от описаните по долу три режима се намират евентуално откритите устройства, се установява или не се установява връзка. Discovery mode . Устройствата се намират в готовност да приемат, установяващите връзката, процедури. Те разменят служебна информация, настройвайки специфични параметри на връзката помежду си. L imited discoverable mode Устройствата приемат връзката само при спазване на някои условия (например ограничено време). Те могат да бъдат открити от други участници в сеанса, но не позволяват установяване на някои параметри на връзката и респективно приемането и предаването на данни. N on discoverable mode . Устройствата не приемат нови запитвания. Устройствата, намиращи се в първия или втория режим, могат да пребивават и в connectable или в non connectable mode . На следващия етап се извършва прочитане на имената на всички достъпни Bluetooth устройства. Според спецификациите, освен че разполага с уникален мрежов адрес, всяко устройство на ниво потребител оперира със собствено име, имащо дължина до 248 байта, като не е задължително то да бъде уникално в рамките на една Bluetooth мрежа. При установяване на връзка автоматично се обединяват услугите на участващите устройства. За това се грижи протоколът Service Discovery Protocol (SDP) Inquiry Procedure запитване, търсен e , искане на информация Изпраща запитване до всички устройства в близост от 10 метра и очаква отговор от тях. Устройствата които искат да бъдат открити се представят и изпращат отговор за присъствие. Тази процедура на откриване на устройствата в радио комуникационния обхват може да достигне до 10,24 секунди. П ри установена връзка: Synchronous Connection Oriented (SCO) синхронна; Asynchronous Connection Less (ACL) асинхронна; Радиокомуникационен обхват при Bluetooth В зависимост от мощността си Bluetooth устройствата са разделени на три класа: Методи на модулиране при Bluetooth При базовия Bluetooth се използва GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) модулиране с изместване на честотата. Различните двоични стойности се модулират с различна честота, като отклонението е не по малко от 115 kHz. За намаляване на ефекта от радио интерференция и за осигуряване на защита от подслушване се използва модулацията FHSS ( Frequency Hopping Spread Spectrum ). Това е прост, лесно реализуем метод информацията се разделя на времеви слотове, всеки с продължителност 625 ms. Честотата на всеки слот се променя псевдослучайно, като схемата е известна само на предавателя и приемника. Създаване Piconets мрежи Винаги, когато има връзка между две Bluetooth устройства, се образува Piconet. Винаги 1 master и до 7 активни slave устройства. Всяко Bluetooth устройство може да бъде или master или slave. Може да бъде master на една Piconet и slave на друг Piconet в същото време (scatternet). Всички устройства са в един същ времеви интервал, в един и същ честотен канал Устройства работят в режим на готовност по подразбиране, докато те станат свързан към Piconet. Четири модела на свързване: Active Hold Park Sniff Режимите позволяват на устройствата да регулират консумацията на енергия, ефективността, както и броя / ролята на участниците в Piconet. Сигурност и защита на данните в Bluetooth мрежите Технологията за защитата на данните е вградена в самия протокол, като съществуват три режима за защита. Security mode 1 non secure Устройството няма право да активира защитни механизми. Security mode 2 service level enforced security Устройството не активира защитни механизми, докато не бъде свързано с друго, след което механизмът за защита се активира в съответствие с типа и изискванията на използваните служби. Security mode 3 link level enforced security Защитният механизъм се активира още по време на установяване на връзката, като ако някое от устройствата не отговаря на изискванията, то няма да може да се свърже Security mode 2 и 3 могат да се използват съвместно, което допълнително увеличава нивото на защита Основата за най високата степен на защита в Security mode 3 е сеансовият ключ или Bond. Сеансовият ключ се генерира в процеса на свързване на двете устройства и се използва за идентифициране и криптиране на данните Въпреки че системата за защита на стандарта Bluetooth използва множество известни и специфични методи за защита, съществува възможност за прихващане на трафика и разшифроване на данните Това е един сериозен недостатък на безжичните радио комуникации. Сравнителен анализ между Bluetooth и Infrared Предимства и недостатъци. недостатъци които не му позволяват да увеличава своя дял сред текущо използваните интерфейси: висока (засега) производствена цена, липса на добра поддръжка на ниво операционна система (проблемът може да бъде разрешен чрез написване на драйвери); липса на интерес от страна на производителите да предлагат устройства с Bluetooth интерфейс; нерешени проблеми със запазването на неприкосновеността на предаваните между устройствата данни (лесно се прихващат и декодират от разстояние); сравнително ниска скорост на предаване, малък обхват на устройствата. предимства, които биха помогнали на тази технология да се развива успешно: добре обмислена структура; непрекъснато намаляваща цена на хардуерния модул ( едночипово решение); поддръжка от страна на консорциум, в който членуват над 2000 компании, между които IBM, Intel, Nokia, Erricson , Toshiba, 3COM, Lucent , Microsoft и др. Софтуерни аспекти на Bluetooth Bluetooth обработва суровите данни, които предава Пакетира серийните информационни битове в пакети с вграден контрол на грешките Комбинира поредицата от пакети на свързаните данни в конюнкция (логическо ” Мултиплексира връзката, така че няколко серийни потока едновременно да се определят като една Bluetooth връзка. Bluetooth пакетира данните, накъсвайки серийния поток от данни на малки парчета, всяко от които има адрес и възможна информация за корекция на грешката Поредицата от пакети, която започва като единичен поток от данни и в последствие се възстановява в точното копие на потока, се нарича връзка. Стандартът Bluetooth поддържа два вида връзки синхронни и асинхронни Синхронната е типична гласова информация, аналогична на звука от телефонен разговор, докато асинхронната е типична компютърна информация. Синхронните данни са зависими от времето и се предават веднъж, без да е необходимо тяхното потвърждаване Ако синхронни пакети се загубят по време на предаването, те са загубени завинаги Синхронните връзки между Bluetooth устройствата осигуряват канал пълен дуплекс с ефективна скорост на предаване 64 Kbps във всяка посока В действителност синхронната връзка е стандартен цифров телефонен канал с 8 бита и 8 КHz честота на дискретизация sampling rate Bluetooth стандартът позволява на две устройства едновременно да споделят три такива синхронни връзки, което е еквивалентно на три телефонни разговора в реално време Всички връзки започват асинхронно, защото командите могат да се изпращат само в асинхронни пакети След установяване на връзката, главното и подчиненото устройство се договарят за преминаване към синхронна връзка за трансфер на гласови данни или за прехвърляне на данни асинхронно. Всеки piconet има едно главно устройство и евентуално няколко подчинени. Той споделя един комуникационен канал с всички устройства, работещи на една честота и използвайки същото тактуване. Каналът е разделен на една или повече връзки асинхронни и/или синхронни. За управление на съревнованието между множеството връзки на един канал, Bluetooth използва мултиплексиране с отместване във времето ( time division multiplexing ). Всеки отделен пакет на връзката получава своето време за предаване. Стандартът разделя комуникационния канал на времеви слотове с големина 625 µs. Най малкият единичен пакет заема един слот и му остава свободно време. Въпреки това Bluetooth позволява пакетите да се забавят до 5 времеви слота. При Bluetooth системите всеки пакет определя и подскока ( hop ) превключване след всеки пакет на честотата. Минималната дължина на подскока съответства на един слот, въпреки че той може да продължи до 5 времеви слота, за да пасне с по дългите пакети. Дуплексът с разделяне на времето при Bluetooth системите работи като се задават нечетни времеви слотове на главното устройство и четни слотове за подчиненото. Главното може да започне предаване само в нечетен слот. Ако пакетът заеме четен брой времеви слота (два или четири), подчиненото не може да започне, докато не дойде следващият четен слот. В действителност в пакетите се използват повече четни слотове, отколкото нечетни, дори и пакетите да са кратки. Компоненти на Bluetooth Bluetooth архитектурата е изградена от три части: радио, контрол на връзката и поддръжка , която осигурява управление на връзката и терминалния интерфейс с крайното устройство. Това са функционалните подразделения и всички те са интегрирани в повечето Bluetooth устройства . При персоналния компютър те са разположени на периферния контролер, който се инсталира като всеки друг допълнителен хардуер на компютъра. Радио частта включва хардуерната част на Bluetooth . Тя определя мощността и обхвата на устройството, излъчва носещата честота през антената, като я модулира и усилва. Високите честоти, използвани от Bluetooth системата, имат малка дължина на вълната, което позволява на антената да бъде малка и интегрирана в корпуса на много мобилни устройства. Частта, отговаряща за контрола на връзката, е основата на Bluetooth системата. В нея са включени различни контролни и управляващи протоколи за настройване и поддържане на безжичната комуникация . Тя търси и идентифицира нови устройства, желаещи да се присъединят към piconet връзката, проследява прехода на честотите и контролира работното състояние на устройството. Поддържащата част осигурява действителния интерфейс между логиката на крайното устройство и Bluetooth връзката. Адаптира сигналите (електрически и логически) на крайното устройство към тези на Bluetooth системата. Например при Bluetooth карта за персонален компютър поддържащата част адаптира сигналите от паралелната шина на PCI връзката във форма на последователни пакети, използвани от Bluetooth Също така проверява входящите данни от безжичната връзка за грешки и заявява препредаване, ако е необходимо. Bluetooth Chip
 2. online serbian television.. Download the file , 10-10-2019-Serbian-m3u8-iptvplaylists.m3u You will need to register to download the file!!!
 3. 1. WiMAX (Worldwide I nteroperability for M icrowaveAcce ss) общи сведения WiMAX е революционна технология за безжичен високоскоростен пренос на данни , глас и видео на големи разстояния (от работни станции и портативни компютри до мобилни телефони.) базирана на стандарта за пренос на данни IEEE 802.16 . Името "WiMAX" е въведено от WiMAX през юни 2001 специално за-да приведе стандарта в съответствие и оперативна съвместимост. Технологията WiMAX дава възможност да се изгради високоскоростна мрежа, която служи за предоставяне на разнообразни услуги като: достъп до интернет, фиксирана телефонна услуга, пренос на глас и данни, връзка между офиси, факс, градски и междуградски виртуални частни мрежи, видеоинформация, мултимедийни приложения и други. WiMAX услугите се считат за заместител на традиционните услуги, предоставяни чрез LAN, кабелни модеми, оптика или DSL технология. 2. Характеристика на WiMAX WiMAX не е споделена структура всеки клиент на услуга има собствена, защитена и несподелена с друг клиент връзка към мрежата на доставчика. WiMAX наподобява Wi Fi мрежа, но, за разлика от нея, покрива десетки километри , вместо стотици метри, като същевременно е тотално устойчив на всякакви метеорологични условия и смущения. Друга нейна характеристика е симетричността на връзката и гарантирания капацитет , които позволяват ползването на разнообразие от комуникационни услуги едновременно, без това да влошава качеството на някоя от тях. За осъществяването на връзката чрез WiMAX не е необходима пряка видимост каквато е наложителна за Wi Fi системите, т.е независимо от инфраструктурата на населеното място (наличието на високи сгради или дървета), технологията позволява непрекъсната и надеждна свързаност. 3. Принцип на работа на WiMAX Няма нужда от кабели до крайния клиент, за предоставяне на интернет достъп. Предаването на данни се реализира чрез излъчване на безжичен сигнал по въздуха от една точка (централна базова станция), който достига до множество крайни точки (клиенти) Потребителите приемат сигнала и получават услугите чрез външно или вътрешно устройство което се свързва към електрическото захранване, компютъра и телефона в офиса или дома Със няколко базови станции може да се осигури цялостно покритие за изключително кратки срокове на територията на едно населено място. WiMAX осигурява покритие на места, до които кабелите реално не могат да стигнат С крайно абонатно устройство потребителите получават високоскоростен интернет и телефон, които могат да ползват едновременно с гарантирано качество 4. Сравнителен анализ на спецификациите на 802.16 5. Физически и канален слой на 802.16 WiMAX обхваща първите два слоя на еталонния модел OSI и мрежата за достъп съдържа само два вида възли: базова станция (BS Base Station ) и абонатна станция SSSubscriber Station ). Основната функция на BS е управлението на процедурите поразпределяне на общия ресурс между всички абонати (SS) и осигуряване на QoS. Предаването на информацията е организирано на базата на фреймове с фиксирана продължителност, като се използват отделни подфреймове за посоките на предаваненагоре (ULUplink ) и надолу (DL Downlink ). Надеждното управление на QoS се постига посредством MAC Medium Access Control ) архитектура, ориентирана към изграждане на връзки. В тази насока MAC слоят предлага разделянето на телеуслугите и съответните им трафични потоци в отделни класове (UGS, rtPS , ertPS , nrtPS , BE), които получават различен тип обслужване от страна на мрежата в зависимост от характерните им трафични особености.
 4. If you do not know how to write in Cyrillic (Bulgarian) please write in English in this topic. Designed for people who can't write in Bulgarian but want playlists The section for people who cannot write in Bulgarian in this section you will be able to post any topics related to --->> Satellite and optical online television. <<--- Themes and discussions to be discussed m3u8 , iptv-playlist this one --->> Online TV, playlists m3u8 <<--
 5. USA online play list . so far the channels are watched without breaking the picture and buffering https://pastebin.com/raw/ZzGTySZE
 6. Hello this topic will be published playlists by and for people who cannot write in Cyrillic and in general in Bulgarian here you can post and comment on everything related to playlists.
 7. Така вече съм по съгласен но това е споделеното от мен, ако искаш свали я и добави още канали за които се сещаш, аз успях само за тези които съм публикувал
 8. Тези двете неща... за които искаш BG play list-a трябва да се постараеш да ги напишеш на БЪЛГАРСКИ (кирилица) и молбатати ще бъде уважена ще помоля да не се пише на "шлокавижа" However, if you do not understand what I am writing I will translate it into English: These two things, if you write it in Bulgarian (Cyrillic), your petitions will be respected;) I will ask you not to write "sholkavica" 😅
 9. Експертите на Check Point са подготвили доклад на Global Threat Index за най-активните заплахи през август 2019 г. Анализаторите отбелязват активността на ботнет Echobot, както и "връщането към живота" на ботнет Emotet. В доклад изследователски екип предупреждава за нова разновидност на ботнета на Mirai - Echobot, който стартира широко разпространени атаки срещу смарт устройства. Echobot се появи през май 2019 г. и оттогава използва повече от 50 различни уязвимости. Особено активен зловреден софтуер използва проблемите с отдалечено инжектиране на команди (Command Injection Over HTTP). Атаките с echobott вече са засегнали 34% от организациите по света. Както предполагаха изследователите, през август инфраструктурата на друг ботнет, Emotet, беше активирана отново. Факт е, че преди няколко месеца, през юни 2019 г., броят на злонамерените кампании на Emotet рязко падна. Тогава екипът на Check Point предположи, че ботнет инфраструктурата може да бъде деактивирана за поддръжка и надстройки. Вече отбелязахме, че „почивката“ на операторите на Emotet в никакъв случай не е от обикновения случай. Botnets често правят почивки в работата, актуализиране на инфраструктурата или докато техните оператори почиват. Например известният ботнет на Dridex се изключва всяка година от средата на декември до средата на януари, по време на зимните празници. Най-активният зловреден софтуер през август 2019 г. за русия Cryptoloot: използва CPU или GPU мощност и съществуващи ресурси за добив на криптовалута. AgentTesla: е напреднал RAT. AgentTesla заразява компютрите от 2014 г., като действа като keylogger и кражба на парола. Злобната програма е в състояние да проследява и събира принос от клавиатурата на жертвата, да прави екрани и да извлича идентификационни данни, свързани с различни програми, инсталирани на компютъра на жертвата (включително Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Outlook). XMRig: е софтуер с отворен код, открит за първи път през май 2017 г. Използва се за добив на криптовалута Monero. Най-активният зловреден софтуер през август 2019 г. в световен мащаб: XMRig: е софтуер с отворен код, открит за първи път през май 2017 г. Използва се за добив на криптовалута Monero Jsecoin: е JavaScript миньор, който може да стартира миньора директно в браузъра в замяна на показване на реклами, валута в играта и други стимули. Dorkbot: е червей, базиран на IRC, предназначен за отдалечено изпълнение на код от своя оператор, както и за изтегляне на допълнителни злонамерени програми към заразена система. Най-активните мобилни заплахи през август 2019 г . Lotoor: - програма, която използва уязвимости в операционната система Android, за да получи привилегирован root достъп на хакнати мобилни устройства AndroidBauts: е рекламен зловреден софтуер, който краде IMEI, IMSI, GPS данни и друга информация за устройството и ви позволява да инсталирате приложения на трети страни на заразени мобилни устройства. Triada: е модулен заден прозорец, който предоставя привилегии на суперусер за изтеглени злонамерен софтуер, а също така помага да ги внедрите в системните процеси. Триада също е забелязана подправка на URL адреси, заредени в браузър.
 10. Да качвал съм и резултата какъв беша... след 20 мин. листата умря.. нека да бъдем малко по сериозни.. Ако листите ги има по другите форума тогава гледайте ги от там, тук BG-плейлистите ще са в Zip файл с парола . (Мисля да го пробваме пък каквото стане, пак казавам нека да бъдем реалисти няма да има кой знае колку голям ефект, но от малко да има някаква защита. на всеки е ясно че една безплатна плейлиста в нета няма да е активна до пенсия ) Oтварям и анкета и нека съфоромците да кажат кое е по ОК АНКЕТАТА с повече гласове ще определе за вбъдеще как да се публикуват BG-плейлистите във форума. Гласувай в анкетата: ТуК
 11. Гласувайте... Анкетата ще бъде активна до 22.09.2019г.
 12. Виждам че има някаква ескалация.. { много шум за нищо } Искам да кажа на потребителите които публикуват BG-плейлисти.. че работещи "BG free канали" вече се намират все по рядко. Та.. ако някой иска да публикува BG-канали просто нека да направи един ZiP файл с парола и вътре в този ZIP файл да добавете работещата "BG плейлиста", Съответно който желае да гледа ще пише на автора на публикацията чрез лично съобщение и вече той ще прецени дали ще предостави паролата на ZiP файла или не. (но нека все пак да не злоупотребявам с активните "BG FREE ПЛЕЙЛИСТИ" защото все пак ако се налази 1000 човека листата ще спре след 20мин. макс. ) Защо да правя Zip файл с парола? : Защото плейлиста ще бъде с една идея по защитена и съответно ще работи по дълго. Автора на публикацията не ми дава парола? Самият автор има право да откаже да предостави парола. Но това се случва ако автора има реални основания да откаже да ви даде паролата за Zip файла. Тук ще се обърна и към авторите които ще публикуват Zip файлове с пароли. Както споменах по горе нека да бъдем обективни, да не избираме човека тоя не ме харесва няма да му предоставя парола. НЕ ТАКА просто ако откажете да предоставите парола трябва да имате представа че самият потребител е правил злоуми и в други форуми от сорта ДАВАШ МУ ПЛЕЙЛИСТА ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ А ТОЙ Е КАЧВА СВОБОДНО ДОСТЪПНА ВЪВ ДРУГИ ФОРУМИ. (това нещо и аз не го толерирам.!!! ) Нека да си помагаме взаимно за да си бъдем полезни един на друг Някой ако има други или по добри предложения нека да ми пише на лично съобщение (ЛС)
 13. Виж тук за листи , нямам много време да тествам кои бачкат и кои не https://m3u-list.com/big-list-of-iptv-links-is-free-and-works-for-a-long-time-best-m3u-iptv-playlist-15-08-2019-new-2/