Супер Оферта

★ Искаш безплатен домейн ... https://твоятсайт.com, net, org, info, eu ... тогава може да се включиш в нашата игра ... "Free domain for you"

Топ потребители


Най харесвано

Showing content with the highest reputation since 04/20/19 във всички области

 1. 8 points
  Колеги, дайте да не го обръщаме и тоя форум на "отбора на знаещите срещу люзърите, които са недостойни да бъдат удостоени със знания". За разправии си имате там разни Калдата и други подобни места за мерене на п*шки. Нека да не мърляме и тук, МОЛЯ. Темата е за плейлисти, нека да си остане такава. Благодаря Ви!
 2. 8 points
  http://allgames.onlygames.co:43666/get.php?username=ghOmgKOfBoPV6WX&password=3okreciseputemdokhodas2&type=m3u http://allgames.onlygames.co:43666/c/ 00:1A:79:11:1B:4D
 3. 4 points
 4. 4 points
  MTV BASE http://94.46.222.90:2106 MTV Classic http://94.46.222.90:2107 MTV HITS http://94.46.222.90:2108 VH1 http://94.46.222.90:2113 MTV+1 http://94.46.222.90:2114 MTV ROCKS http://94.46.222.90:2112 MTV OMG http://94.46.222.90:2111 MTV http://94.46.222.90:2105
 5. 4 points
  Спорт- #EXTINF:-1,ARENASPORT 1 http://91.148.117.242:8080 #EXTINF:-1,ARENASPORT 2 http://91.148.117.242:8081 #EXTINF:-1,ARENASPORT 3 http://91.148.117.242:8082 #EXTINF:-1,ARENASPORT 4 http://91.148.117.242:8083 #EXTINF:-1,ARENASPORT 5 http://91.148.117.242:8084 #EXTINF:-1,EUROSPORT 1 http://91.148.117.242:8085
 6. 4 points
  http://forum.softinfo.org http://158.69.162.123:88/stalker_portal/c/ 00:1A:79:69:64:99 00:1A:79:86:23:53 00:1A:79:70:11:04 00:1A:79:69:64:25 00:1A:79:69:64:73 00:1A:79:69:63:66 00:1A:79:69:63:93 00:1A:79:69:64:36 00:1A:79:69:64:28 00:1A:79:69:64:21 00:1A:79:69:63:73 00:1A:79:69:64:89 00:1A:79:69:56:69 00:1A:79:70:10:21 00:1A:79:70:12:26 00:1A:79:86:23:41 00:1A:79:87:11:32 00:1A:79:86:58:06 00:1A:79:88:60:81 00:1A:79:88:45:77 00:1A:79:69:63:69 00:1A:79:87:11:63 00:1A:79:70:13:45 00:1A:79:87:12:54 00:1A:79:86:19:65 00:1A:79:88:46:91 00:1A:79:88:58:74 00:1A:79:88:58:81 00:1A:79:88:51:18 00:1A:79:87:11:35 00:1A:79:88:60:73 00:1A:79:87:46:93 00:1A:79:86:23:42 00:1A:79:86:25:44 00:1A:79:88:60:97 00:1A:79:88:59:78 00:1A:79:87:48:85 00:1A:79:86:24:96 00:1A:79:88:57:65 00:1A:79:88:58:68 00:1A:79:88:59:80 00:1A:79:86:18:56 00:1A:79:87:50:96 00:1A:79:88:56:96 00:1A:79:86:54:07 00:1A:79:88:59:54 00:1A:79:88:61:09 00:1A:79:70:10:77 00:1A:79:86:23:50 00:1A:79:69:56:65 00:1A:79:88:57:13 00:1A:79:88:58:01 00:1A:79:88:58:76 00:1A:79:86:50:91 00:1A:79:86:56:45 00:1A:79:87:12:97 00:1A:79:88:59:55 00:1A:79:86:19:37 00:1A:79:95:86:13 00:1A:79:88:60:23 00:1A:79:86:25:19 00:1A:79:88:61:10 00:1A:79:88:57:07 00:1A:79:C7:5E:DC 00:1A:79:88:58:94 00:1A:79:88:59:64 00:1A:79:88:58:42 00:1A:79:88:59:15 00:1A:79:95:85:72 00:1A:79:88:60:04 00:1A:79:95:82:55 00:1A:79:87:50:49 00:1A:79:88:60:65 00:1A:79:95:87:24 00:1A:79:69:63:97 00:1A:79:88:59:68 00:1A:79:87:11:48 00:1A:79:88:51:44 00:1A:79:88:59:65 00:1A:79:88:59:09 00:1A:79:88:59:08 00:1A:79:88:58:14 00:1A:79:88:52:86 00:1A:79:88:61:62 00:1A:79:88:60:96 00:1A:79:88:60:07 00:1A:79:88:55:04 00:1A:79:69:51:85 00:1A:79:88:60:21 00:1A:79:88:69:01 00:1A:79:88:69:51 00:1A:79:87:09:23 00:1A:79:88:60:52 00:1A:79:88:59:22 00:1A:79:88:59:43 00:1A:79:88:57:86 00:1A:79:88:60:02 00:1A:79:88:60:76 00:1A:79:87:09:17 00:1A:79:86:59:06 00:1A:79:88:61:44 00:1A:79:88:70:60 00:1A:79:88:69:07 00:1A:79:88:61:01 00:1A:79:87:49:10 00:1A:79:88:59:35 00:1A:79:87:50:50 00:1A:79:88:61:08 00:1A:79:88:59:04 00:1A:79:88:69:83 00:1A:79:88:57:30 00:1A:79:88:59:94 00:1A:79:42:29:33 00:1A:79:42:29:72 00:1A:79:88:58:08 00:1A:79:88:58:91 00:1A:79:88:60:71 00:1A:79:87:11:39 00:1A:79:87:50:48 00:1A:79:87:10:65 00:1A:79:88:59:86 00:1A:79:88:68:62 00:1A:79:87:47:04 00:1A:79:88:59:02 00:1A:79:87:09:35 00:1A:79:88:59:62 00:1A:79:88:60:01 00:1A:79:88:59:36 00:1A:79:88:60:79 00:1A:79:88:41:93 00:1A:79:42:30:46 00:1A:79:87:22:13 00:1A:79:88:57:21 00:1A:79:88:54:14 00:1A:79:69:64:90 00:1A:79:69:63:86 00:1A:79:70:11:07 00:1A:79:88:60:25 00:1A:79:88:68:99 00:1A:79:A2:46:1F 00:1A:79:88:60:46 00:1A:79:88:59:21 00:1A:79:88:58:89 00:1A:79:88:55:05 00:1A:79:88:59:25 00:1A:79:88:58:82 00:1A:79:88:59:49 00:1A:79:70:11:17 00:1A:79:88:61:70 00:1A:79:88:66:44 00:1A:79:87:10:94 00:1A:79:88:59:33 00:1A:79:88:59:19 00:1A:79:88:58:39 00:1A:79:88:54:46 00:1A:79:88:58:46 00:1A:79:88:60:60 00:1A:79:88:55:02 00:1A:79:88:58:92 00:1A:79:88:61:47 00:1A:79:88:60:11 00:1A:79:88:42:12 00:1A:79:88:59:57 00:1A:79:88:58:43 00:1A:79:88:59:97 00:1A:79:70:05:88 00:1A:79:88:59:06 00:1A:79:88:58:59 00:1A:79:86:25:15 00:1A:79:88:57:33 00:1A:79:88:61:27 00:1A:79:88:51:50 00:1A:79:88:60:87 00:1A:79:88:58:34 00:1A:79:88:59:20 00:1A:79:88:61:17 00:1A:79:87:47:69 00:1A:79:88:54:35 00:1A:79:88:50:36 00:1A:79:88:57:99 00:1A:79:88:59:30 00:1A:79:88:55:24 00:1A:79:87:10:37 00:1A:79:87:11:12 00:1A:79:88:61:25 00:1A:79:88:67:81 00:1A:79:88:65:88 00:1A:79:88:60:03 00:1A:79:70:05:04 00:1A:79:88:54:12 00:1A:79:88:49:20 00:1A:79:88:54:08 00:1A:79:88:66:56 00:1A:79:88:60:28 00:1A:79:88:58:54 00:1A:79:88:44:21 00:1A:79:88:53:80 00:1A:79:70:08:75 00:1A:79:88:56:89 00:1A:79:88:57:31 00:1A:79:88:57:45 00:1A:79:88:58:44 00:1A:79:88:58:90 00:1A:79:55:92:09 00:1A:79:88:69:65 00:1A:79:88:69:19 00:1A:79:88:66:40 00:1A:79:88:40:51 00:1A:79:69:64:58 00:1A:79:88:57:72 00:1A:79:88:71:49 00:1A:79:88:65:76 00:1A:79:88:56:09 00:1A:79:88:56:44 00:1A:79:88:60:94 00:1A:79:88:66:97 00:1A:79:88:56:45 00:1A:79:88:51:20 00:1A:79:88:60:61 00:1A:79:88:68:19 00:1A:79:69:55:76 00:1A:79:88:54:79 00:1A:79:C9:D8:8A 00:1A:79:88:51:87 00:1A:79:88:67:21 00:1A:79:88:40:36 00:1A:79:88:64:91 00:1A:79:88:61:35 00:1A:79:88:68:46 00:1A:79:88:55:80 00:1A:79:88:55:59 00:1A:79:88:60:22 00:1A:79:88:60:37 00:1A:79:88:52:81 00:1A:79:88:58:41 00:1A:79:88:71:36 00:1A:79:88:59:32 00:1A:79:88:51:73 00:1A:79:88:68:56 00:1A:79:88:56:7B 00:1A:79:88:66:84 00:1A:79:88:55:52 00:1A:79:88:44:20 00:1A:79:88:56:93 00:1A:79:88:71:30 00:1A:79:88:66:86 00:1A:79:88:51:54 00:1A:79:88:51:90 00:1A:79:A2:82:5F 00:1A:79:88:56:70 00:1A:79:88:69:85 00:1A:79:88:52:03 00:1A:79:88:63:97 00:1A:79:70:30:80 00:1A:79:E9:00:F9 00:1A:79:88:66:29 00:1A:79:88:52:40 00:1A:79:88:57:55 00:1A:79:88:56:08 00:1A:79:88:68:06 00:1A:79:88:68:88 00:1A:79:88:54:05 00:1A:79:88:41:92 00:1A:79:88:53:08 00:1A:79:88:55:54 00:1A:79:88:54:19 00:1A:79:88:57:80
 7. 3 points
  В последната публикувана листа има Eska Rock(само, че са го надписали като Хип Хоп ТВ ), дано изкара повечко време. http://m-iptv.net:6204/live/hamed1/hamed1/10535.m3u8
 8. 3 points
  На мен това ми е ясно и за това писах, ако имат, да ми пратят на лични, а аз мога да помогна с нещо друго. На мен не ми трябват плейлисти. Аз си плащам за IPTV и имам към 6000 канала, но тези конкретно ги няма там. Преди ги имах със стриймове, които над година си работеха, както и сега имам един за RCK TV, но той понякога работи, понякога - не. Та за това питам. Все пак този форум, доколкото разбирам, идеята му e да е това, което не са другите популярни форуми, т.е. да се споделят листи и стриймове, а не да се мерят п...и. Член съм на разни международни форуми да споделяне на листи и там някой като поиска нещо, ако могат му помагат, ако не, просто не му отговарят, а тук в нашите форуми, никой не му помага, но има поне 10 човека, които да му обясняват колко велики са те и имат това, което търси, но няма да му помогнат, щото сам не е успял да си го намери. Ако някой ги има и реши да ги сподели с мен и не иска други да разбират, нека ми пише на лични. Благодаря предварително!
 9. 3 points
  Малко щатски ТВ. Ключа е пълното име на файла. USA 1000 kanala.rar
 10. 3 points
  Грешката е моя. Копирах линка от един мой стар плейлист без да обърна внимание... gr-m3uplaylist-2019-04-25-1.m3u gr-m3uplaylist-2019-04-25-2.m3u gr-m3uplaylist-2019-04-25-3.m3u
 11. 3 points
 12. 2 points
 13. 2 points
  Който има желание, може да попълни липсващите заглавия на програми - от Британия и да ги сподели по подобен начин. Lista za imena na kanali.rar
 14. 2 points
  Мартине, това което търсиш го има само при доставчици, т.е. не като ROMA TV или синергия или трофей HD. Ако някой го даде - дава ти адреса, порта и политиката на достъп до всички канали. Ако го е видял във VK, Playlist finder, proxytv и т.н., то знаеш какво следва. Ако го е намерил и го няма по форумите - няма мотив да рискува да събори цялата листа.
 15. 2 points
 16. 2 points
  #EXTINF:-1,TELEMUSIK http://wpso.com:1936/hls/music1.m3u8 #EXTINF:-1,NRG TV http://tv.nrg91.gr:1935/onweb/live/master.m3u8
 17. 2 points
  Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:F4 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:3F Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:17 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:4E Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:D5 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:E6 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:75 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:24 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:22 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:1D Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:D1 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:3D
 18. 2 points
  http://62.112.10.90/playlist?type=text&deviceUser=stalker_portal&devicePass=tziUZT5684584RTZUtrudfhg45754
 19. 2 points
 20. 2 points
 21. 2 points
  http://forum.softinfo.org http://185.246.209.220:80/amc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/animalplanet_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/bbcamerica_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/bether_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/bet_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/boomerang_hd/mpegts20191722:54:02| http://185.246.209.220:80/bravo_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/cartoonnetwork_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/cbs_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/cnbc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/comedycentral_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/destinationamerica_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/discoverychannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/discoveryfamily_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/discoveryscience_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/disneychannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/disneyjr_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/disneyxd_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/e!_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/foodnetwork_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fuse_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fusion_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fxm_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fxx_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fx_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fyi_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/hallmarkdrama_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/historychannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/ifc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/ion_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/lifetime_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_10hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_1hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_2hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_3hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_4hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_5hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_6hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_7hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_8hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_9hd/mpegts http://185.246.209.220:80/natgeowild_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/natgeo_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_10hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_11hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_12hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_13hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_1hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_2hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_3hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_4hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_5hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_6hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_7hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_8hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_9hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nbc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_1hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_2hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_3hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_7hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nickjr_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/own_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/oxygen_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/reelz_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/revolt_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/syfy_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tcm_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tlc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tnt_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/travelchannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/trutv_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tvland_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tvone_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/universalkids_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/usanetwork_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/velocity_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/vh1_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/viceland_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/wetv_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/wgn_hd/mpegts
 22. 2 points
  http://forum.softinfo.org https://stalkertv.xyz:1989/axel/Canal5_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Cinemax_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/DePelicula_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_Channel_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_HandH_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_ID_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_Turbo_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/DisneyCH_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Estrellas_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/ForoTV_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Fox_Action_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Fox_Sports1_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/FX_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/HBO_2HD_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/History_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/NBC_NY/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/TelemundoNY/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Tlnovelas_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/UFCFight/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/UFC_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/UTDN_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/Animal_Planet_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/AXN_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/BeinEs_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/Cartoon_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/Tennis_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/ABC_NY_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/CNBC_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/ESPN_USA_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/Galavision_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/Outdoor_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN+_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN2_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN3_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPNUSA_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPNU_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/Fox_Sports1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/Fox_Sports2_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/Fox_Sports3_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/infierno/ESPN2_Inf/playlist.m3u8
 23. 2 points
 24. 1 point
  Пробвай с Simple TV, сваля без никакви проблеми за разлика от VLC
 25. 1 point