Супер Оферта

★ Искаш безплатен домейн ... https://твоятсайт.com, net, org, info, eu ... тогава може да се включиш в нашата игра ... "Free domain for you"

Топ потребители


Най харесвано

Showing content with the highest reputation since 04/19/19 във всички области

 1. 8 points
  Колеги, дайте да не го обръщаме и тоя форум на "отбора на знаещите срещу люзърите, които са недостойни да бъдат удостоени със знания". За разправии си имате там разни Калдата и други подобни места за мерене на п*шки. Нека да не мърляме и тук, МОЛЯ. Темата е за плейлисти, нека да си остане такава. Благодаря Ви!
 2. 8 points
  http://allgames.onlygames.co:43666/get.php?username=ghOmgKOfBoPV6WX&password=3okreciseputemdokhodas2&type=m3u http://allgames.onlygames.co:43666/c/ 00:1A:79:11:1B:4D
 3. 4 points
 4. 4 points
  MTV BASE http://94.46.222.90:2106 MTV Classic http://94.46.222.90:2107 MTV HITS http://94.46.222.90:2108 VH1 http://94.46.222.90:2113 MTV+1 http://94.46.222.90:2114 MTV ROCKS http://94.46.222.90:2112 MTV OMG http://94.46.222.90:2111 MTV http://94.46.222.90:2105
 5. 4 points
  Спорт- #EXTINF:-1,ARENASPORT 1 http://91.148.117.242:8080 #EXTINF:-1,ARENASPORT 2 http://91.148.117.242:8081 #EXTINF:-1,ARENASPORT 3 http://91.148.117.242:8082 #EXTINF:-1,ARENASPORT 4 http://91.148.117.242:8083 #EXTINF:-1,ARENASPORT 5 http://91.148.117.242:8084 #EXTINF:-1,EUROSPORT 1 http://91.148.117.242:8085
 6. 4 points
  http://forum.softinfo.org http://158.69.162.123:88/stalker_portal/c/ 00:1A:79:69:64:99 00:1A:79:86:23:53 00:1A:79:70:11:04 00:1A:79:69:64:25 00:1A:79:69:64:73 00:1A:79:69:63:66 00:1A:79:69:63:93 00:1A:79:69:64:36 00:1A:79:69:64:28 00:1A:79:69:64:21 00:1A:79:69:63:73 00:1A:79:69:64:89 00:1A:79:69:56:69 00:1A:79:70:10:21 00:1A:79:70:12:26 00:1A:79:86:23:41 00:1A:79:87:11:32 00:1A:79:86:58:06 00:1A:79:88:60:81 00:1A:79:88:45:77 00:1A:79:69:63:69 00:1A:79:87:11:63 00:1A:79:70:13:45 00:1A:79:87:12:54 00:1A:79:86:19:65 00:1A:79:88:46:91 00:1A:79:88:58:74 00:1A:79:88:58:81 00:1A:79:88:51:18 00:1A:79:87:11:35 00:1A:79:88:60:73 00:1A:79:87:46:93 00:1A:79:86:23:42 00:1A:79:86:25:44 00:1A:79:88:60:97 00:1A:79:88:59:78 00:1A:79:87:48:85 00:1A:79:86:24:96 00:1A:79:88:57:65 00:1A:79:88:58:68 00:1A:79:88:59:80 00:1A:79:86:18:56 00:1A:79:87:50:96 00:1A:79:88:56:96 00:1A:79:86:54:07 00:1A:79:88:59:54 00:1A:79:88:61:09 00:1A:79:70:10:77 00:1A:79:86:23:50 00:1A:79:69:56:65 00:1A:79:88:57:13 00:1A:79:88:58:01 00:1A:79:88:58:76 00:1A:79:86:50:91 00:1A:79:86:56:45 00:1A:79:87:12:97 00:1A:79:88:59:55 00:1A:79:86:19:37 00:1A:79:95:86:13 00:1A:79:88:60:23 00:1A:79:86:25:19 00:1A:79:88:61:10 00:1A:79:88:57:07 00:1A:79:C7:5E:DC 00:1A:79:88:58:94 00:1A:79:88:59:64 00:1A:79:88:58:42 00:1A:79:88:59:15 00:1A:79:95:85:72 00:1A:79:88:60:04 00:1A:79:95:82:55 00:1A:79:87:50:49 00:1A:79:88:60:65 00:1A:79:95:87:24 00:1A:79:69:63:97 00:1A:79:88:59:68 00:1A:79:87:11:48 00:1A:79:88:51:44 00:1A:79:88:59:65 00:1A:79:88:59:09 00:1A:79:88:59:08 00:1A:79:88:58:14 00:1A:79:88:52:86 00:1A:79:88:61:62 00:1A:79:88:60:96 00:1A:79:88:60:07 00:1A:79:88:55:04 00:1A:79:69:51:85 00:1A:79:88:60:21 00:1A:79:88:69:01 00:1A:79:88:69:51 00:1A:79:87:09:23 00:1A:79:88:60:52 00:1A:79:88:59:22 00:1A:79:88:59:43 00:1A:79:88:57:86 00:1A:79:88:60:02 00:1A:79:88:60:76 00:1A:79:87:09:17 00:1A:79:86:59:06 00:1A:79:88:61:44 00:1A:79:88:70:60 00:1A:79:88:69:07 00:1A:79:88:61:01 00:1A:79:87:49:10 00:1A:79:88:59:35 00:1A:79:87:50:50 00:1A:79:88:61:08 00:1A:79:88:59:04 00:1A:79:88:69:83 00:1A:79:88:57:30 00:1A:79:88:59:94 00:1A:79:42:29:33 00:1A:79:42:29:72 00:1A:79:88:58:08 00:1A:79:88:58:91 00:1A:79:88:60:71 00:1A:79:87:11:39 00:1A:79:87:50:48 00:1A:79:87:10:65 00:1A:79:88:59:86 00:1A:79:88:68:62 00:1A:79:87:47:04 00:1A:79:88:59:02 00:1A:79:87:09:35 00:1A:79:88:59:62 00:1A:79:88:60:01 00:1A:79:88:59:36 00:1A:79:88:60:79 00:1A:79:88:41:93 00:1A:79:42:30:46 00:1A:79:87:22:13 00:1A:79:88:57:21 00:1A:79:88:54:14 00:1A:79:69:64:90 00:1A:79:69:63:86 00:1A:79:70:11:07 00:1A:79:88:60:25 00:1A:79:88:68:99 00:1A:79:A2:46:1F 00:1A:79:88:60:46 00:1A:79:88:59:21 00:1A:79:88:58:89 00:1A:79:88:55:05 00:1A:79:88:59:25 00:1A:79:88:58:82 00:1A:79:88:59:49 00:1A:79:70:11:17 00:1A:79:88:61:70 00:1A:79:88:66:44 00:1A:79:87:10:94 00:1A:79:88:59:33 00:1A:79:88:59:19 00:1A:79:88:58:39 00:1A:79:88:54:46 00:1A:79:88:58:46 00:1A:79:88:60:60 00:1A:79:88:55:02 00:1A:79:88:58:92 00:1A:79:88:61:47 00:1A:79:88:60:11 00:1A:79:88:42:12 00:1A:79:88:59:57 00:1A:79:88:58:43 00:1A:79:88:59:97 00:1A:79:70:05:88 00:1A:79:88:59:06 00:1A:79:88:58:59 00:1A:79:86:25:15 00:1A:79:88:57:33 00:1A:79:88:61:27 00:1A:79:88:51:50 00:1A:79:88:60:87 00:1A:79:88:58:34 00:1A:79:88:59:20 00:1A:79:88:61:17 00:1A:79:87:47:69 00:1A:79:88:54:35 00:1A:79:88:50:36 00:1A:79:88:57:99 00:1A:79:88:59:30 00:1A:79:88:55:24 00:1A:79:87:10:37 00:1A:79:87:11:12 00:1A:79:88:61:25 00:1A:79:88:67:81 00:1A:79:88:65:88 00:1A:79:88:60:03 00:1A:79:70:05:04 00:1A:79:88:54:12 00:1A:79:88:49:20 00:1A:79:88:54:08 00:1A:79:88:66:56 00:1A:79:88:60:28 00:1A:79:88:58:54 00:1A:79:88:44:21 00:1A:79:88:53:80 00:1A:79:70:08:75 00:1A:79:88:56:89 00:1A:79:88:57:31 00:1A:79:88:57:45 00:1A:79:88:58:44 00:1A:79:88:58:90 00:1A:79:55:92:09 00:1A:79:88:69:65 00:1A:79:88:69:19 00:1A:79:88:66:40 00:1A:79:88:40:51 00:1A:79:69:64:58 00:1A:79:88:57:72 00:1A:79:88:71:49 00:1A:79:88:65:76 00:1A:79:88:56:09 00:1A:79:88:56:44 00:1A:79:88:60:94 00:1A:79:88:66:97 00:1A:79:88:56:45 00:1A:79:88:51:20 00:1A:79:88:60:61 00:1A:79:88:68:19 00:1A:79:69:55:76 00:1A:79:88:54:79 00:1A:79:C9:D8:8A 00:1A:79:88:51:87 00:1A:79:88:67:21 00:1A:79:88:40:36 00:1A:79:88:64:91 00:1A:79:88:61:35 00:1A:79:88:68:46 00:1A:79:88:55:80 00:1A:79:88:55:59 00:1A:79:88:60:22 00:1A:79:88:60:37 00:1A:79:88:52:81 00:1A:79:88:58:41 00:1A:79:88:71:36 00:1A:79:88:59:32 00:1A:79:88:51:73 00:1A:79:88:68:56 00:1A:79:88:56:7B 00:1A:79:88:66:84 00:1A:79:88:55:52 00:1A:79:88:44:20 00:1A:79:88:56:93 00:1A:79:88:71:30 00:1A:79:88:66:86 00:1A:79:88:51:54 00:1A:79:88:51:90 00:1A:79:A2:82:5F 00:1A:79:88:56:70 00:1A:79:88:69:85 00:1A:79:88:52:03 00:1A:79:88:63:97 00:1A:79:70:30:80 00:1A:79:E9:00:F9 00:1A:79:88:66:29 00:1A:79:88:52:40 00:1A:79:88:57:55 00:1A:79:88:56:08 00:1A:79:88:68:06 00:1A:79:88:68:88 00:1A:79:88:54:05 00:1A:79:88:41:92 00:1A:79:88:53:08 00:1A:79:88:55:54 00:1A:79:88:54:19 00:1A:79:88:57:80
 7. 3 points
  На мен това ми е ясно и за това писах, ако имат, да ми пратят на лични, а аз мога да помогна с нещо друго. На мен не ми трябват плейлисти. Аз си плащам за IPTV и имам към 6000 канала, но тези конкретно ги няма там. Преди ги имах със стриймове, които над година си работеха, както и сега имам един за RCK TV, но той понякога работи, понякога - не. Та за това питам. Все пак този форум, доколкото разбирам, идеята му e да е това, което не са другите популярни форуми, т.е. да се споделят листи и стриймове, а не да се мерят п...и. Член съм на разни международни форуми да споделяне на листи и там някой като поиска нещо, ако могат му помагат, ако не, просто не му отговарят, а тук в нашите форуми, никой не му помага, но има поне 10 човека, които да му обясняват колко велики са те и имат това, което търси, но няма да му помогнат, щото сам не е успял да си го намери. Ако някой ги има и реши да ги сподели с мен и не иска други да разбират, нека ми пише на лични. Благодаря предварително!
 8. 3 points
  Малко щатски ТВ. Ключа е пълното име на файла. USA 1000 kanala.rar
 9. 3 points
  Грешката е моя. Копирах линка от един мой стар плейлист без да обърна внимание... gr-m3uplaylist-2019-04-25-1.m3u gr-m3uplaylist-2019-04-25-2.m3u gr-m3uplaylist-2019-04-25-3.m3u
 10. 3 points
 11. 2 points
  Мартине, това което търсиш го има само при доставчици, т.е. не като ROMA TV или синергия или трофей HD. Ако някой го даде - дава ти адреса, порта и политиката на достъп до всички канали. Ако го е видял във VK, Playlist finder, proxytv и т.н., то знаеш какво следва. Ако го е намерил и го няма по форумите - няма мотив да рискува да събори цялата листа.
 12. 2 points
 13. 2 points
  #EXTINF:-1,TELEMUSIK http://wpso.com:1936/hls/music1.m3u8 #EXTINF:-1,NRG TV http://tv.nrg91.gr:1935/onweb/live/master.m3u8
 14. 2 points
  Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:F4 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:3F Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:17 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:4E Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:D5 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:E6 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:75 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:24 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:22 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:1D Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:D1 Expiration Date: N/A | Active Connections: N/A | Maximum Connections: N/A http://eir4.pikaflik.co.uk:80/playlist.m3u?type=m3u&channelId=367&deviceMac=00:1A:79:BE:3F:3D
 15. 2 points
  http://62.112.10.90/playlist?type=text&deviceUser=stalker_portal&devicePass=tziUZT5684584RTZUtrudfhg45754
 16. 2 points
 17. 2 points
 18. 2 points
  http://forum.softinfo.org http://185.246.209.220:80/amc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/animalplanet_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/bbcamerica_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/bether_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/bet_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/boomerang_hd/mpegts20191722:54:02| http://185.246.209.220:80/bravo_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/cartoonnetwork_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/cbs_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/cnbc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/comedycentral_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/destinationamerica_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/discoverychannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/discoveryfamily_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/discoveryscience_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/disneychannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/disneyjr_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/disneyxd_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/e!_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/foodnetwork_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fuse_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fusion_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fxm_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fxx_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fx_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/fyi_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/hallmarkdrama_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/historychannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/ifc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/ion_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/lifetime_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_10hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_1hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_2hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_3hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_4hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_5hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_6hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_7hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_8hd/mpegts http://185.246.209.220:80/mlb_9hd/mpegts http://185.246.209.220:80/natgeowild_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/natgeo_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_10hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_11hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_12hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_13hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_1hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_2hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_3hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_4hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_5hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_6hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_7hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_8hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nba_9hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nbc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_1hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_2hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_3hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nhl_7hd/mpegts http://185.246.209.220:80/nickjr_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/own_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/oxygen_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/reelz_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/revolt_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/syfy_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tcm_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tlc_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tnt_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/travelchannel_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/trutv_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tvland_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/tvone_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/universalkids_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/usanetwork_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/velocity_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/vh1_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/viceland_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/wetv_hd/mpegts http://185.246.209.220:80/wgn_hd/mpegts
 19. 2 points
  http://forum.softinfo.org https://stalkertv.xyz:1989/axel/Canal5_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Cinemax_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/DePelicula_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_Channel_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_HandH_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_ID_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Discovery_Turbo_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/DisneyCH_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Estrellas_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/ForoTV_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Fox_Action_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Fox_Sports1_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/FX_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/HBO_2HD_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/History_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/NBC_NY/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/TelemundoNY/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/Tlnovelas_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/UFCFight/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/UFC_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/axel/UTDN_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/Animal_Planet_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/AXN_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/BeinEs_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/Cartoon_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/infierno/Tennis_inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/ABC_NY_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/CNBC_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/ESPN_USA_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/Galavision_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1989/usa/Outdoor_Inf/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN+_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN2_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPN3_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPNUSA_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/ESPNU_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/Fox_Sports1_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/Fox_Sports2_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/1axel/Fox_Sports3_Future/playlist.m3u8 https://stalkertv.xyz:1994/infierno/ESPN2_Inf/playlist.m3u8
 20. 2 points
 21. 2 points
 22. 2 points
 23. 1 point
  Тук ще публикуваме всички работещи или от части работеши онлайн плейлисти който има плей листи да публикува смело!!! #EXTINF:-1,BNT 3 HD http://212.25.58.239:85/BNTHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,EUROSPORT 1: HD http://212.25.58.239:85/EurosportHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,EUROSPORT 2: https://cdn1.mobiletv.bg/T3/eurosport2/eurosport2_794613_850k.m3u8 #EXTINF:-1,AUTO MOTOR SPORT https://cdn1.mobiletv.bg/T9/ams_hd/ams_hd_794613_850k.m3u8 #EXTINF:-1,BTV CINEMA http://212.25.58.239:85/BTVCinema/index.m3u8 #EXTINF:-1,BTV CINEMA http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.84:1234 #EXTINF:-1,BTV COMEDY http://212.25.58.239:85/BTVComedy/index.m3u8 #EXTINF:-1,BTV COMEDY http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.83:1234 #EXTINF:-1,BTV LADY http://78.128.1.137:10117/ #EXTINF:-1,KINO NOVA http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.75:1234 #EXTINF:-1,KINO NOVA https://cdn1.mobiletv.bg/T3/kinonova/kinonova_794613_850k.m3u8 #EXTINF:-1,DIEMA http://212.25.58.239:85/Diema/index.m3u8 #EXTINF:-1,DIEMA http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.76:1234 #EXTINF:-1,DIEMA https://cdn1.mobiletv.bg/T13/diema_archive/dvr.m3u8 #EXTINF:-1,DIEMA FAMILY http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.2:1234 #EXTINF:-1,HBO http://212.25.58.239:85/HBO/index.m3u8 #EXTINF:-1,HBO http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.0.82:4000 #EXTINF:-1,HBO 2 http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.2.81:4000 #EXTINF:-1,HBO 3 http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.0.83:4000 #EXTINF:-1,CINEMAX http://212.25.58.239:85/Cinemax/index.m3u8 #EXTINF:-1,CINEMAX HD http://212.25.58.239:85/CinemaxHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,CINEMAX 2 http://212.25.58.239:85/Cinemax2/index.m3u8 #EXTINF:-1,MOVIE STAR http://212.25.58.239:85/Moviestar/index.m3u8 #EXTINF:-1,MOVIE STAR https://cdn1.mobiletv.bg/T9/moviestar_archive/dvr.m3u8 #EXTINF:-1,FILMBOX https://cdn1.mobiletv.bg/T7/filmbox_extra/filmbox_extra_794613_850k.m3u8 #EXTINF:-1,FILM BOX HD http://212.25.58.239:85/FilmBoxExtraHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,FILMBOX + https://cdn1.mobiletv.bg/T10/filmbox_plus_archive/dvr.m3u8 #EXTINF:-1,TV 1000 http://212.25.58.239:85/TV1000/index.m3u8 #EXTINF:-1,AXN http://212.25.58.239:85/AXN/index.m3u8 #EXTINF:-1,AXN http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.7:1234 #EXTINF:-1,AXN https://cdn1.mobiletv.bg/T13/axn_archive/dvr.m3u8 #EXTINF:-1,AXN Black http://212.25.58.239:85/AXNBlack/index.m3u8 #EXTINF:-1,AXN BLACK http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.152:1234 #EXTINF:-1,AXN White http://212.25.58.239:85/AXNWhite/index.m3u8 #EXTINF:-1,AXN WHITE http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.151:1234 #EXTINF:-1,FOX http://212.25.58.239:85/FOX/index.m3u8 #EXTINF:-1,FOX http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.109:1234 #EXTINF:-1,FOX HD http://212.25.58.239:85/FOXHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,FOX CRIME http://212.25.58.239:85/FoxCrime/index.m3u8 #EXTINF:-1,FOX CRIME http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.89:1234 #EXTINF:-1,FOX CRIME https://cdn1.mobiletv.bg/T10/fox_crime_archive/dvr.m3u8 #EXTINF:-1,FOX LIFE http://212.25.58.239:85/FoxLife/index.m3u8 #EXTINF:-1,FOX LIFE http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.88:1234 #EXTINF:-1,CBS REALITY http://212.25.58.239:85/CBSReality/index.m3u8 #EXTINF:-1,CBS REALITY http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.153:1234 #EXTINF:-1,TLC http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.9:1234 #EXTINF:-1,COMEDY CENTRAL http://212.25.58.239:85/ComedyCentral/index.m3u8 #EXTINF:-1,CITY http://212.25.58.239:85/CityTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,CITY http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.87:1234 #EXTINF:-1,CITY https://cdn1.mobiletv.bg/T10/citytv/citytv_794613_850k.m3u8 #EXTINF:-1,JUKEBOX http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.3.3:4000 #EXTINF:-1,THE VOICE http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.77:1234 #EXTINF:-1,THE VOICE http://78.128.1.137:10126/ #EXTINF:-1,MAGIC TV http://212.25.58.239:85/MagicTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,PLANETA http://212.25.58.239:85/PlanetaTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,PLANETA FOLK http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.67:1234 #EXTINF:-1,PLANETA HD http://94.156.59.246:8899/udp/239.10.1.211:30000 #EXTINF:-1,PLANETA http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.72:1234 #EXTINF:-1,Balkanika http://212.25.58.239:85/Balkanika/index.m3u8 #EXTINF:-1,BALKANKA http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.66:1234 #EXTINF:-1,BALKANIKA HD http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.3.123:4000 #EXTINF:-1,BG MUSIC HD http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.3.121:4000 #EXTINF:-1,BG Music CH HD http://212.25.58.239:85/BGMusicChannelHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,BOX http://94.156.59.246:8899/udp/239.10.1.164:30000 #EXTINF:-1,BOX HD http://212.25.58.239:85/BoxHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,DM SAT http://212.25.58.239:85/DMSat/index.m3u8 #EXTINF:-1,DOCU BOX HD http://212.25.58.239:85/DocuBoxHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,DSTV http://212.25.58.239:85/DSTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,FEN http://212.25.58.239:85/FANTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,FEN http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.65:1234 #EXTINF:-1,FEN https://cdn1.mobiletv.bg/T7/fentv/fentv_794613_850k.m3u8 #EXTINF:-1,FEN HD http://212.25.58.239:85/FenTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,FEN HD http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.3.122:4000 #EXTINF:-1,HIT MIX http://212.25.58.239:85/HitTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,FOLKLOR http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.63:1234 #EXTINF:-1,HMTV http://212.25.58.239:85/HMTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,ONE 2 UHD http://rtmp.one.by:1400 #EXTINF:-1,NASA UHD http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.36:1234 #EXTINF:-1,Alfa TV http://212.25.58.239:85/AlfaTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,ALFA http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.60:1234 #EXTINF:-1,ALFA http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.53:1234 #EXTINF:-1,BG ON AIR http://212.25.58.239:85/BGOnAir/index.m3u8 #EXTINF:-1,BG ON AIR http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.54:1234 #EXTINF:-1,BG ON AIR http://78.128.1.137:10118/ #EXTINF:-1,BIT http://212.25.58.239:85/BiT/index.m3u8 #EXTINF:-1,BIT http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.55:1234 #EXTINF:-1,Boomerang http://212.25.58.239:85/BloombergTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,BOOMERANG https://cdn1.mobiletv.bg/T14/boomerang/boomerang_794613_350k.m3u8 #EXTINF:-1,BULGARIA 24 http://212.25.58.239:85/Bulgaria24/index.m3u8 #EXTINF:-1,KANAL 3 http://212.25.58.239:85/Kanal3/index.m3u8 #EXTINF:-1,KANAL 3 http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.64:1234 #EXTINF:-1,KANAL 4 http://94.156.59.246:8899/udp/224.10.0.7:4000 #EXTINF:-1,TV 1 http://212.25.58.239:85/TV1/index.m3u8 #EXTINF:-1,TVN http://212.25.58.239:85/TVN/index.m3u8 #EXTINF:-1,TVR 1 http://212.25.58.239:85/TVR1/index.m3u8 #EXTINF:-1,VIASAT EXPLORER http://212.25.58.239:85/ViasatExplorer/index.m3u8 #EXTINF:-1,VIASAT NATURE http://212.25.58.239:85/ViasatHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,VIASAT NATURE HD http://94.156.59.246:8899/udp/224.1.1.16:1234 #EXTINF:-1,ANIMAL PLANET http://212.25.58.239:85/AnimalPlanet/index.m3u8 #EXTINF:-1,DISCOVERY http://212.25.58.239:85/DiscoveryHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,DISCOVERY http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.78:1234 #EXTINF:-1,NAT GEO http://212.25.58.239:85/NationalGeographic/index.m3u8 #EXTINF:-1,NAT GEO http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.110:1234 #EXTINF:-1,NAT GEO HD http://212.25.58.239:85/NatGeoHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,NAT GEO HD http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.35:1234 #EXTINF:-1,NAT GEO WILD http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.69:1234 #EXTINF:-1,HISTORY http://212.25.58.239:85/HistoryHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,FINE LIVING http://212.25.58.239:85/FineLiving/index.m3u8 #EXTINF:-1,THIS IS BG http://212.25.58.239:85/TravelChannel/index.m3u8 #EXTINF:-1,TRAVEL CH HD http://212.25.58.239:85/TravelChannelHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,TVT http://212.25.58.239:85/TVT/index.m3u8 #EXTINF:-1,24 KITCHEN http://212.25.58.239:85/24Kitchen/index.m3u8 #EXTINF:-1,24 KITCHEN http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.91:1234 #EXTINF:-1,24 KITCHEN http://78.128.1.137:10112/ #EXTINF:-1,FOOD NET http://212.25.58.239:85/FoodNetwork/index.m3u8 #EXTINF:-1,WNESS TV http://212.25.58.239:85/WnessTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,XXX PORNO http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.2.3:1234 #EXTINF:-1,T 24 http://94.156.59.246:8899/udp/239.2.1.86:4000 #EXTINF:-1,AGRO TV http://94.156.59.246:8899/udp/239.2.1.24:4000 #EXTINF:-1,BLOOMBERG http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.57:1234 #EXTINF:-1,BG 24 http://94.156.59.246:8899/udp/239.2.1.136:4000 #EXTINF:-1,CNN http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.156:1234 #EXTINF:-1,LUXE TV HD http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.154:1234 #EXTINF:-1,EVROCOM TZ http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.2.30:1234 #EXTINF:-1,KCN 2 http://94.156.59.246:8899/udp/224.1.1.12:1234 #EXTINF:-1,FINE LIVING http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.44:1234 #EXTINF:-1,KIVI TV http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.2.33:1234 #EXTINF:-1,EVROPA http://94.156.59.246:8899/udp/239.10.1.46:30000 #EXTINF:-1,WF HD http://94.156.59.246:8899/udp/224.1.1.18:1234 #EXTINF:-1,EVROKOM http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.52:1234 #EXTINF:-1,GCN http://94.156.59.246:8899/udp/224.10.0.3:4000 #EXTINF:-1,GCN1 http://94.156.59.246:8899/udp/224.10.0.4:4000 #EXTINF:-1,GCN 2 http://94.156.59.246:8899/udp/224.10.0.5:4000 #EXTINF:-1,RCK http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.3.2:4000 #EXTINF:-1,THIS IS BG http://94.156.59.246:8899/udp/239.2.1.29:4000 #EXTINF:-1,TRT SPOR http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.2.2:1234 #EXTINF:-1,TV + http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.70:1234 #EXTINF:-1,TV 1 HD http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.1.205:4000 #EXTINF:-1,TVE http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.155:1234 #EXTINF:-1,TVT http://94.156.59.246:8899/udp/239.10.1.171:30000 #EXTINF:-1,ERT http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.2.1:1234 #EXTINF:-1,BTK http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.56:1234 #EXTINF:-1,SKAT http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.15:1234 #EXTINF:-1,THIS IS BG http://94.156.59.246:8899/udp/239.2.1.6:4000 #EXTINF:-1,TRAVEL TV http://94.156.59.246:8899/udp/239.2.1.5:4000 #EXTINF:-1,DTX http://94.156.59.246:8899/udp/224.1.1.20:1234 #EXTINF:-1,KISS 13 http://212.25.58.239:85/Kis13/index.m3u8 #EXTINF:-1,DISNEY http://78.128.1.137:10122/ #EXTINF:-1,DISNEY http://212.25.58.239:85/DisneyChannel/index.m3u8 #EXTINF:-1,DISNEY JR http://212.25.58.239:85/DisneyJunior/index.m3u8 #EXTINF:-1,CN http://78.128.1.137:10125/ #EXTINF:-1,CN http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.61:1234 #EXTINF:-1,CN http://212.25.58.239:85/CartoonNetwork/index.m3u8 #EXTINF:-1,NICK JR https://cdn1.mobiletv.bg/T14/nickjr/nickjr_794613_350k.m3u8 #EXTINF:-1,NICK JR http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.1.239:4000 #EXTINF:-1,BABY https://cdn1.mobiletv.bg/T14/babytv/babytv_794613_350k.m3u8 #EXTINF:-1,BABY TV http://212.25.58.239:85/BabyTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,NICK http://94.156.59.246:8899/udp/224.2.1.62:1234 #EXTINF:-1,NICKELODEON http://212.25.58.239:85/Nickelodeon/index.m3u8 #EXTINF:-1,NICKELODEON http://94.156.59.246:8899/udp/239.1.1.240:4000 #EXTINF:-1,KIKA http://94.156.59.246:8899/udp/224.1.1.19:1234 pre>
 24. 1 point
  Пробвай с Simple TV, сваля без никакви проблеми за разлика от VLC
 25. 1 point