Супер Оферта

★ Welcome to our new telegram channel "SoftinfoHelping"

Социални те сайтове Проблеми и Мнения

Sign in to follow this  

Това е тема изцяло посветена на социалните мрежи: Facebоok, Twiter, Google+ и останалите.., тук ще се опитваме да ви помогнем с даден проблем, защо не мога да изпращам съобщения или да пиша коментари, колко време ще бъда блокиран и т.н.. 

0 topics in this forum

There are no topics in this forum yet

Start the first topic
Sign in to follow this