Супер Оферта

★ Искаш безплатен домейн ... https://твоятсайт.com, net, org, info, eu ... тогава може да се включиш в нашата игра ... "Free domain for you"

1 Screenshot

About This File

Какво е новото в IPTV Checker 2.1
Добавена е функционалност за фиксиране на броя на нишките, които ще проверяват каналите.
Добавена е функционалност, за изтриване на маркери на допълнителни канали като (tvg-logo, tvg-name, epg-url от изходния файл) и да ги включи при запазване във файл.
При запазване на списъка беше добавен първи ред „# EXTM3U“.
По-бързо спиране
Фиксирана грешка в запазването на файла след извършване на поръчка "b, y" колона.
фиксирана е грешката в алгоритъма за проверка на състоянието на канала, старите версии показваха някои канали като онлайн, а те всъщност саофлайн).