Супер Оферта

★ Welcome to our new TelegraM Group "Softinfo Bulgarian" //// "Softinfo International [English]"

IP-Tv-tools

Sign in to follow this  

10 files

 1. ​IPTV MAC Scanner

  English:
  What is this program for?
  This program is a scanner. Allows you to scan MACs for M3U servers.
  This program is very simple, it uses ip lists with different mac addresses and tries to connect to them. False results are possible!
  You must have a valid combo .txt file for this

  Bulgarina
  За какво е тази програма?
  Тази програма е скенер. Позволява ви да сканирате  MAC-ове на за M3U  сървъри.
  Тази програма е много проста, използват се ip списъци с различни mac-адреси и се опитва да се свърже с тях. Възможни са фалшиви резултати!
  За целта трябва да имате валиден  combo .txt  фаил  
   

  15 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 2. IPTV Playlist Checker

  English:
  What is this program for?
  This program is a scanner. Allows you to scan MACs on IPTV servers.
  This program is very simple, use ip lists with different ports and try to connect to them. False results are possible!
  ** Functional **
  * This program will allow you to news iptv servers in your country.
  * This program will allow you to new scripts on iptv servers.
  * This program will allow you to new other ports and MAC addresses that the iptv server prescribes.
  The program is easy to use.
  The product is absolutely free, if you like it, you can distribute it completely free!
  New key added!
  ** Update 1.2.1 (04/2017)
  * * Detected errors have been fixed

  Bulgarina
  За какво е тази програма?
  Тази програма е скенер. Позволява ви да сканирате  MAC-ове на IPTV  сървъри.
  Тази програма е много проста, използват се ip списъци с различни портове и се опитва да се свърже с тях. Възможни са фалшиви резултати!
  ** Функционално **
  * Тази програма ще ви позволи да намерите iptv  сървъри във вашата страна.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите скрити iptv сървъри.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите други портове, и MAC адреси по които iptv сървърът предава.

  Програмата е лесна за използване.
  Продуктът е абсолютно безплатен, ако ви харесва, можете да го разпространявате напълно безплатно!
  Добавен нов ключ!
  ** Актуализация 1.2.1 (04/2017) 
  * * Откритите грешки бяха отстранени 


   
   

  11 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 3. StbEmu Pro

  English:  New version Version: StbEmu1.2.7.1 Pro
  What's new: v1.2.7.1
  * Updated Exo to v2.11.8
  * Fixed issue with Android TV notifications
  * Added a strict requirement to install Android WebView
  * Fixed some minor issues
  OTT-Navigator-1.6.2.8 -... apk
  ============================================================
  Bulgarian:  Нова версия Версия: StbEmu1.2.7.1 Pro 
  Какво ново: v1.2.7.1
  * Актуализиран Exo до v2.11.8
  * Фиксиран проблем с известията на Android TV 
  * Добавено е твърдо изискване за инсталиране на Android WebView 
  * Поправени са някои незначителни проблеми
  OTT-Navigator-1.6.2.8-...apk

  48 downloads

     (5 reviews)

  9 comments

  Updated

 4. Search IPTV servers

  SEARCH IPTV SERVERS V.1.5
   
  English: 
  What is this program for?
  This program is a scanner. Allows you to scan IP on IPTV servers.
  This program is very simple, uses ip lists with different ports and tries to connect to them. False results are possible!
  ** Functional **
  * This program will allow you to find iptv servers in your country.
  * This program will allow you to find hidden iptv servers.
  * This program will allow you to find other ports on which the iptv server transmits.

  The program is easy to use.
  The product is absolutely free, if you like it you can distribute it for free!
  Added a new key!
  ** Update 1.5 (11/2019) **
  Errors cleared
  * Now the program generates faster than the older version.
  * Added buttons for easy use
  * Counter added
  * Errors discovered were fixed


  Bulgarina
  За какво е тази програма?
  Тази програма е скенер. Позволява ви да сканирате IP на IPTV сървъри.
  Тази програма е много проста, използват се ip списъци с различни портове и се опитва да се свърже с тях. Възможни са фалшиви резултати!
  ** Функционално **
  * Тази програма ще ви позволи да намерите iptv сървъри във вашата страна.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите скрити iptv сървъри.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите други портове, по които iptv сървърът предава.

  Програмата е лесна за използване.

  Продуктът е абсолютно безплатен, ако ви харесва, можете да го разпространявате напълно безплатно!
  Добавен нов ключ!
  ** Актуализация 1.5 (11/2019) **

  Изчистени грешки
  * Сега програмата генерира по бързо от по старата версия.
  * Добавени бутони за лесна употреба
  * Добавен брояч
  * Откритите грешки бяха отстранени 

   

  106 downloads

     (24 reviews)

  17 comments

  Updated

 5. MAC Generator

  Един добър tool лесен за работа позволяващ генерирането на мак адреси за вашите портали емулатори и т.н

  91 downloads

     (16 reviews)

  18 comments

  Updated

 6. IPTV-Accountinfo v1.0.0 bt salezli

  Чудесен софтуер , които ви позволяват да извличате (улавяте) IPTV сървъри и да проверявате дали ipt-плейлистите работят и също така кога ще спре определена плейлиста, колко потребители са свързани.
  Това е страхотен софтуер, от който се нуждаят всички потребители на iptv.

  243 downloads

     (21 reviews)

  11 comments

  Submitted

 7. IPTV Stream Checker

  Можете да въведете плейлист, за да проверите в 3 различни формата.
  Code http://domain.com:8080/get.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&type=m3u_plus&output=ts Single Stream Link ( който след това ще намерите целия списък за изпълнение) Code http://domain.com:8080/live/USERNAME/PASSWORD/1234.ts or JSON panel file. Code http://domain.com:800/panel_api.php?username=USERNAME&password=PASSWORD
  След това 3 формата ще бъдат преобразувани и проверени.
  В прозореца с резултати ще се показват само активни сървъри (или сървъри, от които не сте забранени).
  След това ще бъде показана пълната информация за потребителя. С връзка за кликване, която можете да отворите във VLC или друга подходяща програма.
  Надяваме се, че няма да има фалшиви позитиви като други подобни приложения, тъй като всяка активна връзка ясно показва състоянието. Независимо дали това е активно, забранено, деактивирано или с изтекъл срок на годност.
   
  Използвайте здравия разум и използвайте VPN, когато е възможно.

  107 downloads

     (11 reviews)

  7 comments

  Submitted

 8. IPTV-UrlChecker

  UrlChecker е чудесен софтуер , които ви позволяват да извличате (улавяте) IPTV сървъри и да проверявате дали ipt-плейлистите работят и също така кога ще спре определена плейлиста, колко потребители са свързани.
  Това е страхотен софтуер, от който се нуждаят всички потребители на iptv.

  177 downloads

     (7 reviews)

  1 comment

  Submitted

 9. IPTV ZAMAN NOW

  IPTV Tools - Zaman Now е приложение за стрийминг за гледане на iptv,
  Това приложение може да проверява каналите дали определен канал е онлайн или офлайн, плейлисти и канали за изтегляне, във формат, m3u .
  IPTV- Zaman. Ver.1.8.0
  Има вграден видео плейър
  Видео плейър, използващ dll от vlc, уверете се, че vlc е инсталиран на вашия компютър.

  Също така използва MAC Grabber, който вземa плейлист и канал от iptv stalker.


   какво може да направи този инструмент?
  Всеки ден нови плейлисти. Личен leecher  (може да измъкне доста .m3u от някои уеб страници, блогове, форум..  само с едно щракване) Има своя видео плейър. Има и ликер за проверка дали дадена плейлиста работи или не. може да зареди файлове с плейлисти. Може да зарежда списък директно от iptv сървър (m3u url), така че не е необходимо да изтегляте. Има  функция любимо където можете да запазите любим канал.  има URL адрес на последователност, тази функция, може да се използва за да подредите каналите по последователност.  Може да приема всички канали от iptv сървър, базирани само от една канална връзка. Има информация за m3u, което помагам да проверите колко хора са свързани и колкоMAC адреса. Има търсачка за канали.. което е хубаво и много полезно за бързото търсене на канали. Можете да качите плейлисти в  pastebin и след това директно да гледате от  приложение, можете дадената плейлиста да е  направите онлайн и да е споделя с  приятели или да гледате на смартфона m3u конвертор, той може да конвертира m3u плейлист в друг плейлист на tvbox (enigma, octagon, dreambox, starlive, azbox, revolution, visionnet и т.н.)  Можете да тествам канали зад m3u url, без да го отваряте, в резултат на това знам кой m3u url е работещ.  Може да се излъчва канал на живо в социална медия (facebook / youtube...)  Autobot, е функция която може  да се стартира автоматично в определено време, проверявайки m3u url  един по един, в резултат получавате само добри m3u URL адреси
  които съдържат работещи канали (плейлисти),  може да запишете резултата автоматично на дисково устройство или на ftp сървър. MAC Grabber, можете да вземете работещ канал или  iptv от доставчик. можете да използвате  url портал и MAC адрес за достъп до него "плейлист,"  повечето потребители го наричат iptv stalker. (обикновено. този вид iptv,  се прилаган в STB MAG, и android iptv BOX ) Това е от мен дано да съм бил полезен!!!

  English:

   
  IPTV Tools – Zaman Now is a streaming application for watching iptv,
  Tthis application can checks channels whether the channels online or offline, leech playlists, download channels, guess channels, m3u converter and much more..
  IPTV Tools – Zaman NOW. Ver.1.8.0
  built-in video player
  built-in its own video player, the player very simple, can be resized, can ontop.
  because video player using dll from vlc , make sure vlc (32 bit) is installed on your computer, (you can download VLC 32bit at: https://www.videolan.org/vlc/download-windows.html)
  install only 32 bit VLC, even though your Operating System is Windows 64 bit. (This will fix player does not appear)

  grab other channels
  m3u (playlist) leecher
  open m3u8, save
  add from url
  sequence url
  m3u information
  private leecher ( updated on v.1.1)
  channel search engine ( updated on v.1.3)
  up2 pastebin ( updated on v.1.4)
  m3u converter ( updated on v.1.5)
  live streaming a channel to media social (fb/youtube) (updated on v.1.7)
  autobot (updated on v.1.7)
  small update, fix to checker (updated on v.1.7.1)
  MAC Grabber, grab playlist and channel from iptv stalker (updated on v.1.8.0)
  ** Note: this tool not only checker, what this tool can do?
  this program features:
  1. leecher, fresh playlist every day, i love this features (never worried about channels and playlists anymore)
  2. personal leecher ( i can leech all m3u links from some webpages, blogs, forum, board just in one click)
  3. it have its video player (nice)
  4. of course it have link checker to check the links alive or dead
  5. can load list from text
  6. can load list from file (just drag and drop)
  7. can load list directly from iptv server (m3u url), so don't need to download, open blablabla
  8. it have favorite to save my channels
  9. it have sequence url, i used this function to guess sequential channels
  10. it can take all channels from iptv server based only from one channel link (wow :shocking:)
  11. it have m3u information, nice to check how many people connected and how many max connection allowed
  12. it have channel search engine, :cool1:, nice.. very helpful to quick search a channel
  13. can upload playlist to pastebin, directly from this app, nice to make playlist online and share it to my friends or play it on my smartphone
  14. m3u converter, it can convert m3u playlist to other tvbox playlist (enigma, octagon, dreambox, starlive, azbox, revolution, visionnet, etc )
  15. can test channels behind m3u url without open it, i let the program to test it (m3u to channels contained), as result i know which m3u url has alive channels,
  and which m3u url has dead channels, without open it (it save my time)
  16. can live streaming a channel to media social (facebook / youtube)
  17. Autobot, make private leecher run automatically at scheduled time, check m3u urls and it channels contained one by one, as result only get good m3u urls
  that containing live channels, save the result automatically on disk drive and/or upload the result to ftp server.
  18. MAC Grabber, grab playlist and it channels from iptv provider that used url portal and MAC address to access it playlist, most user named it iptv stalker
  usually. this kind iptv applied in STB MAG, and android iptv BOX.
   
  *very small, portable, clean, and rich functions.
  *before using this application it’s better to watch its video demo ( how to use this tool )
  https://youtu.be/pOFw1-zXeUo
  website / download: https://iptv-zaman-now.blogspot.com/
  *if you confused to use some features, go to its website, and watch some videos tutorial related to the feature.
  *added attachment, November 22, 2019 (new version, v.1.8.0)

  172 downloads

     (8 reviews)

  9 comments

  Submitted

 10. FeedsFinder Plugin

  Описание
  този плъгин въз основа на емисии, които се отчитат в sat-Вселената. когато плъгинът е готов, той показва цялата информация за емисиите и потребителят може да се движи между емисиите и да сканира всяка емисия, като натисне бутона OK. Когато бъде натиснат бутона OK, Satfinder ще бъде готов за всички спецификации на Feed (sat pos, freq, pol. SR) и не е необходимо да се вмъква от потребителя

  27 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

Sign in to follow this