Супер Оферта

★ Искаш безплатен домейн ... https://твоятсайт.com, net, org, info, eu ... тогава може да се включиш в нашата игра ... "Free domain for you"

Admin

Администратор
 • Мнения

  168
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

 • Топ дни

  2

Admin last won the day on Април 3 2018

Admin had the most liked content!

Обществена Репутация

3 Neutral

Последни посетители

Функцията за показване на последните профилни посетители в момента е изключена и не е показна пред останалите потребители.

 1. Admin

  Полезни команди в UNIX

  Тук ще дам малко информация за някои полезни команди в Linux. Работа с файлове, работа с мрежи, работа с архиви и други. Просто кратък наръчник на команди! Използването става, като се логнете към вашия сървър с ssh или telnet. (някои изискват root права) 1. Работа с файлове и права cp <source><dest> --- копира файлове от сорса в дестинацията mv <source><dest> --- премества файлове в дестинацията pwd --- показва настоящата директория cd <directory> --- сменя настоястата директория mkdir <directory> --- създава директория rm <directory> --- изтрива директория rm -R <directory> --- изтрива зялата директория с поддиректориите rm <file> --- изтрива файл chmod userMODErights --- сменя модуса на файл df --- показва свободното нясто на диска find /-name "file" --- претърсва цялото дърво за файл whereis <file> --- търси за път към файл grep -1 "<Text>"<files> --- търси за всичките файлове, които съдържат дадения теьт cmp <file1><file2> --- сравнява два файла diff <file1><file2> --- сравнява двата файла и показва различията head <file> --- показва първите 10 реда на файл tail <file> --- показва последните 10 реда на файл nl <file> --- показва редовете с номера sort <file> --- показва редовете сортирани string <file> --- показва само стринга, който може да се чете wc <file> --- показва редовете, думите, байтовете на файла file <file> --- показва информация за файла touch <file> -a -m -c -t MMDDhhmmCCYY --- променя timestamp - а на файла pico --- лесен за използване [ASCII] едитор lpr <file> --- копира файл lprm <file> --- отстранява файлове от опашката sudo <file> --- изпълнява файлове с SuperUser-Rights 2. Работа с архиви tar -cfv <archive.tar><files> --- създава <archive.tar> и запазва файловете некомпресирани tar -xpvf <archive.tar><files> --- екстрахира файловете от архива tar -tf <archive.tar> | less --- показва съдържанието на архива gzip <file> --- цомпресира файла tar -zxf <file.tar.gz> --- декомпресира и екстрахира файловете tar -M -cvf /dev/fd0h1440 <files> --- създава многообемен архив за floppy discs tar - M xpvf /dev/fd0h1440 --- ekstrahira mnogoobemen arhiw 3. Работа с файлови системи Форматиране на floppy-disc Стъпка 1 -- форматиране на диска fdformat /dev/fd0h1440 Стъпка 2 -- Създаване на файлова система на диска mkfs -t <fs> -c /dev/fd0h1440 За да го използвате първо трябва да го моунтвате mount <device> <directory> 4. Работа с мрежи telnet remote.host.org --- прави връзка uname -a --- дава информация на настоящата система w --- показва кой е логнат и какво прави passwd --- сменя паролата write <user> --- писане на съобщение до потребителя chsh ----- променя shell-а 5. Програмиране cc -o <output file> <source file> --- компилира сорс файла в изходния файл gcc -o <output file> <source file>--- прави същото gcc -o <output file> -l<libname> --- свързва библиотеката с файла 6. Работа от втори план ps -a --- показва всички настоящи процеси kill <PID> --- край на процеса kill -9 <PID> --- форсира процеса на приключи CTRL - C --- спира процес CTRL - Z ---- спира процес временно bg <job> --- праща процес на втори план fg <job> --- изкарва процес на преден план kill <%job> --- край на процеса jobs --- показва всички настоящи процеси
 2. xDSL представлява семейство технологии, позволяващи значително да се разшири пропускателната способност на абонатните линии на местната телефонна мрежа, използвайки ефективни линийни кодове и адаптивни методи на корекция на линейните изкривявания на основата на съвременната микроелектроника и методи на цифрова обработка на сигналите. xDSL означава различни вариации на DSL (Digital Subscriber Line – Цифрова Абонатна Линия) като ADSL, HDSL, SDSL, HDSL 2, RADSL, VDSL. Технологията xDSL позволява предаване на данни със скорости значително превишаващи скоростите на най-добрите аналогови и цифрови модеми. Тази технология поддържа предаване на глас, високоскоростно предаване на данни и видеосигнали. По една DSL линия може да се предават едновременно данни и гласови сигнали като тази част от линията, която е за данни е непрекъснато свързана. Съществуващите типове технологии xDSL основно се различават по използваната форма на модулация и скорост на предаване на данни. Към основните типове xDSL технологии се отнасят ADSL, HDSL, SDSL, HDSL 2, RADSL, VDSL. За да се разберат дадените технологии и областите на тяхното практическо приложение следва да се разбере по какво се различават тези технологии. Преди всичко трябва да се има предвид разстоянието, на което се предава сигнала, скоростта на предаване на данните и метода на модулация използван при кодиране на данните. ADSL (Asymmetric DSL – Асиметричен DSL). ADSL е наречен “асиметричен”, тъй като по-голямата част от честотната лента на двупосочната (дуплексна) връзка е заета от посоката към клиента (downstream). Малка част от честотната лента е предоставена на посоката от абоната към мрежата (upstream). Съответно скоростта на предаване на данни от мрежата към потребителя е значително по-висока от скоростта на предаване от потребителя към мрежата. Такъв режим на работа ADSL отчитайки главната особеност на Internet мрежата, в съответствие с която информационния поток от мрежата към ползвателя съдържащ програми, графики звук и видео, които имат нужда от голяма честотна лента, съществено превишава информационния поток от ползвателя към мрежата който обикновено се формира от натискане на клавиш от клавиатурата или бутон на мишката и изискват малка честотна лента. Скоростта на предаване на данни към ползвателя обикновено съставлява от 1,5Mbit/s до 8,192Mbit/s, а скоростта на предаване на данни от ползвателя съставлява от 64kbit/s до 1,5Mbit/s, като разстоянието от АТС до ползвателя при максимална скорост на предаване е около 5,5km. IDSL (ISDN DSL – ISDN цифрова абонатна линия) осигурява пълно дуплексно предаване на данни със скорости до 144kbit/s на разстояние до 10,8 km (при използвани повторители). За разлика от ADSL, възможностите на IDSL се ограничават само с предаването на данни. Независимо от това че IDSL и ISDN използват модулация 2B1Q, между тях има редица разлики. За разлика от ISDN, IDSL е некомутируема линия, която не натоварва комутационното оборудване на провайдера. Ето защо IDSL линията е “постоянно включена” (както и която и да е технология, използваща хDSL), като в същото време ISDN изисква установяване на присъединение. HDSL (High Bit-Rate DSL – Високоскоростен DSL)се използва за цифрово предаване на данни с широка честотна лента в рамките на няколко километра между централата и клиента. Главната характеристика на HDSL е, че е симетричен: еднакво количество честотна лента е предоставено и в двете посоки, скоростта на предаване от потребителя към мрежата и обратно е еднаква. HDSL предава по две усукани двойки толкова информация, колкото може да предаде една връзка от E1 йерархично ниво (2,048kbit/s), като по всяка усукана двойка се предава половината поток данни в дуплексен режим. HDSL покрива много по-голямо разстояние от Е1 връзките и без да използва регенератори пренася 2Mbit/s на разстояния 3,5-4,5km (в зависимост от качеството на кабела) по 2 усукани медни двойки. За евтиното и ефективно увеличаване дължината на HDSL линията телефонните компании могат да поставят специални повторители. HDSL използва линийно кодиране 2B1Q (2 Binary 1 Quaternary) или в по-съвременните оборудвания CAP както и метод за ехокомпенсация. За организацията на линии с голяма дължина в различните модификации оборудването HDSL предвижда възможност от използването на дистанционно захранване на 3-4 регенератора. HDSL осигурява висока скорост на достъп с Internet сървъри, способна да поддържа работата на мрежовите приложения в реално време, УАТЦ, локални мрежи и т.н. SDSL (Symmetric DSL – Симетричен DSL) също както HDSL осигурява симетрично предаване на данни със скорости съответстващи на Т1/Е1 интерфейс. При SDSL технологията има две съществени разлики. Първо, използва се само една усукана двойка проводници и второ – максималното разстояние е ограничено до три километра при скорости на предаване 1,544Мbit/s или 2,048 Мbit/s. в двете направления. Под SDSL се разбира симетрична DSL услуга върху една усукана двойка предлагаща избор на различни линийни скорости (Multi Speed). Колкото скоростта е по-ниска, толкова разстоянието е по-дълго. Типичните SDSL системи работят с линийн код CAP (Carrierless Amplitude Modulation), но съществуват и системи с 2B1Q модулация. SDSL осигурява работа на системи за видеоконференции, когато трябва да се поддържа еднакъв поток от данни и в двете посоки. В определен смисъл SDSL е предшественик на HDSL. Известни са две модификации на това оборудване MSDSL (много скоростна SDSL) и HDSL2, имащи вграден механизъм на адаптация на скоростите на предаване към параметрите на линията. MSDSL (Multi-Rate Single-Pair DSL) е технология за високоскоростно предаване на синхронен цифров поток по една медна двойка с изменение на линейната скорост. Скоростта на предаване автоматически се коригира по време на работа в съответствие със състоянието на линията и качеството на сигнала.В зависимост от скоростта (144kbit/s - 2.064Mbit/s) се използват кодове с CAP8 по CAP128.Заемайки възможно най-малка ширина от спектъра MSDSL модемите покриват разстояния около 6,5km по усукана кабелна двойка. Основните области на приложение на MSDSL са: достъп в Internet, обединяване на локални мрежи, организация на съединителни линии между АТС, високоскоростен достъп до мрежи SDH. MSDSL поддържа обединяването на глас и данни, а също така и видеоконферентни връзки. HDSL 2 (High Bit-Rate DSL2) технологията е резултат от развитието на HDSL. Тази технология има същите характеристики, но за сметка на използването на TC-PAM кодирането използва само един чифт медни проводници. HDSL2 съчетава в себе си предимствата на SDSL и HDSL, като има добра спектрална съвместимост с ADSL. SHDSL (Symmetric High Bit-Rate DSL) е стандарт за високоскоростно симетрично предаване на данни. Скоростта на предаване по една медна двойка достига 2,3Mbit/s, а по четирипроводна линия - 4,6Mbit/s. Скоростта може да бъде фиксирана или адаптивна (изменя се в диапазона 192kbit/s – 2,320Mbit/s). Дължината на стандартна медна линия с диаметър на жилото 0,4mm съставлява от 2 до 6 km по една двойка. VDSL (Very High Bit-Rate DSL – DSL с много високи скорости) е развиваща се технология за високоскоростна цифрова асиметрична връзка, обещаваща много по-високи скорости на сравнително малки разстояния. За разлика от ADSL VDSL може да работи в асиметричен но и в симетричен режим. Осигурява скорости на предаване към потребителя в границите от 13 до 52 Мbit/s и в обратна посока – от 1,5 до 2,3 Мbit/s по една усукана двойка телефонни проводници, като максималното разстояние на предаване на данни е от 0,3km до 1,3km. VDSL технологията може да се разглежда като икономически ефективна алтернатива на влакнесто-оптичния кабел до крайния потребител. VDSL технологията може да се използва за същите цели както АDSL, но освен това може да се използва и за висококачествени видеоизображения (HDTV). Предоставянето на ползвателя толкова висока пропускателна способност е възможна само в смесена медно - оптическа мрежа за достъп. Такава мрежа на достъп практически ще се състои от два участъка: участък на оптически кабел от комутационния възел до възела на достъпа и участъка на меден кабел от възела на достъпа до помещението на ползвателя. Областите на използване на VDSL са: подаване на голямо количество телевизионни канали в много жилищни домове, предаване на данни със свръхвисока скорост, система разпределение на данни с предаване на къси разстояния, видеоконференции, комбинирано предаване на данни и видео по една и съща линия. ADSL модема създава три информационни канала- високоскоростен канал, канал със средна скорост- дуплекс, и POTS (Plain Old Telephone Service) канал. POTS канала е разделен от дигиталния модем чрез филтри, така че се гарантиранепрекъснат POTS, дори и ако ADSL се провали. Високоскоростният канал поддържа ниво от 1.5 до 6.1 Mbps , докато дуплека от 16 до 40 kbps. Потока от данни зависи от броя фактори, включващи дължината на линията, размера на кабела, различни намесиcopper line, its wire gauge, presence of bridged taps, and cross-coupled interference. Ниво на данните Размер на кабела Разстояние Размер на кабела Разстояние 1.5 или 2 Mbps 24 AWG 18,000 ft 0.5 mm 5.5 km 1.5 или 2 Mbps 26 AWG 15,000 ft 0.4 mm 4.6 km 6.1 Mbps 24 AWG 12,000 ft 0.5 mm 3.7 km 6.1 Mbps 26 AWG 9,000 ft 0.4 mm 2.7 km ------------------------------------------------------------------------------- Потока от данни зависи от броя фактори, включващи дължината на линията, размера на кабела, различни намеси, медната линия, ширина на жицата, наличие на мостови разклонения и интерфейсни усукани двойки. Ниво на данните Размер на кабела Разстояние Размер на кабела Разстояние 1.5 или 2 Mbps 24 AWG 18,000 ft 0.5 mm 5.5 km 1.5 или 2 Mbps 26 AWG 15,000 ft 0.4 mm 4.6 km 6.1 Mbps 24 AWG 12,000 ft 0.5 mm 3.7 km 6.1 Mbps 26 AWG 9,000 ft 0.4 mm 2.7 km За доставка на данни чрез кабелна мрежа, един ТВ канал ( в обхвата 112 - 860 MHz ) се определя за пренос към домовете, а друг канал ( в обхвата 5 - 65MHz ) се използва за пренос в обратна посока. Оборудване в главната станция, наречено CMTS (cable modem termination system), комуникира чрез тези канали с кабелните модеми, намиращи се в домовете на абонатите, за да създаде виртуална локална мрежа (LAN). Повечето кабелни модеми са външни устройства, които се свързват с персоналния компютър чрез стандартна 10Base-T етернет платка или USB порт. Кабелни модеми Мрежата за достъп с кабелен модем действа на Ниво 1 ( физическо ) и Ниво 2 (контрол на достъп до средата/контрол на логическата връзка) на Open System Interconnect (OSI) модела. По този начин, протоколите от Ниво 3, например IP трафика, може лесно да достигнат чрез кабелните модеми до крайните потребители. Един канал към клиента може да поддържа до 27 Mbps скорост на данните с използване на модулация 64 QAM. Скоростта може да се увеличи до 36 Mbps с модулация 256 QAM. Каналите, от страна на клиента, могат да достигнат от 500 Kbps до 10 Mbps, с използване на 16 QAM или QPSK, в зависимост от широчината на спектъра, отделен за услугата. Каналите и в двете посоки се споделят от активните потребители, свързани към даден мрежов сегмент - типично от 500 до 2000 абоната в модерните мрежи. Самостоятелен абонат с кабелен модем може да достига скорости до 1.5 Mbps и повече, в зависимост от мрежовата архитектура и натоварването на трафика - несравнимо по-бързо от стандартните методи за достъп до Интернет. В допълнение към скоростта, кабелният модем предлага друго важно предимство - постоянна свързаност. Тъй като кабелният модем използва технология, много подобна на локалните мрежи в офисите, компютърът на абоната е винаги включен към мрежата. Това означава, че няма нужда да се започва Интернет сесия, а потребителите не трябва да се притесняват от сигнал "заето". Освен това телефонната линия е свободна за разговори.
 3. Admin

  Аналогови сигнали

  Аналоговите сигнали се пренасят по телефонни линии във вид на електромагнитни вълни. Един от параметрите на тези електронномагнити вълни е тяхната чстота . Чистотата е броя повторения на вълните за една секунда. Такова повторение е показано на фигурата, вълната започва от 0 [V], издига се до максимално напрежение, след това спада до най-малкото отрицателно напрежение и отново се връща на нула. Колкото по-висока е чистотата, толкова повече повторения има за даден период от време. Чистотата се измерва в “Hz.” Примерно, ако вълните се повтарят 10 пъти за една секунда, то чистотата ще бъде 10Hz. Аналоговите услуги, като реч, радио и телевизионни синали се простират в определен обхват чистоти. Примерно речта използва обхват от 300 до 3300Hz. Честотна лента, или обхвата чистоти, заемани от дадена услуха се определя, изваждайки от най-голямата най-малката чистота. Например, заеманата от речта честотна лента в обществената мрежа е 300Hz. (30300-300 [Hz] ). За измерване на чистотата се използват и производни мерни еденици. 1000Hz. Е равно на 1 KHz. Аналоговите комуникации се използват в определени кабелни среди - в коаксиалните кабели, кабелните телевизии и по медните двойки за домашни телефонни услуги. Те могат да използват и „отворена“ среда, като микровълни, домашни безжични телефони и клетачни телефони. Различните услуги изполват различни, предварително определени чистоти. Ето някои примери за аналогови услуги и използването от тях чистоти: Речта се предава в чистотен обхват от 0.3KHz. до 3.3KHz, или има честотна лента 3KHz. Аналоговите кабелни телевизионни сигнали използват чистотен обхват от 54MHz. до 750MHz. Честотната лената от 3KHz. Заделена за разговори от обществената телефонна мрежа е бавна за цифровите компютри, когато се налага те да комуникират по аналогови линии чрез модеми. Модемите позволяват на цифровите компютри да комуникират по аналогови телефонни лини използват различни методи за преодоляване на част от реччвите ограничения на аналоговите части от общинската мрежа
 4. Обществената телефонна мрежа бе създадена за гласови телефонни комуникации. Телеграфът, изобретен през 1840г., се използва за кратки текстови съобщения. Изобретения през 1876г., телефон се използва за предаване на реч. Отделните думи се предават като аналогови звукови вълни. Телефонните повиквания се предаваха изцяло в аналогов формат до 1960г. Въпреки, сега голяма част от общетвената мрежа е цифрова, все още се използват аналогови услуги. Някои (по малка част но все пак ги има) телефонни използвани от домашни абонати все още са аналогови. По малка част от телевизорните сигнали и домашните телефони линии до най-близката телефонна централа са аналогои – също се однася и за използваните кабели (те са предназначени за пренасяне на аналогов сигнал). Тй като все повече хора използват компютри или GSM-и за комуникации и все повече нараства телефонният трафик, аналоговият формат, проектиран за пренос на по-малък речеви трафик, става все по-неефикасен. Цифровите сигнали са по-бързи, имат повече капацитет и са по-шумозащитени от аналогови вълни. Високо скоростните телекомуникационни сигнали, изпрашани от ISDN услугите; от компютрите; през оптичните кабели; и обменяни между повечето телефонни централи са изцяло цифрови а и в днешно време и оптични. Аналоговите услуги се използват главно от старите телефонни линии (POTS), предназначени за обслужване на домашни абонати и малки фирми.
 5. Описанието на поредица от Q.931 съобщения за повикване между два потребителя, които се обслувжват от една и съща селищна централа е дадено с няколко примра. В тях са представени няколко принципи, залегнали в ISDN, за управление на повикванията. Използват се цитираните до тук съобщения на съобщенията и се ползват информационните елементи с технически номера за справка. При разглеждане на тази част трябва да с вземи предвид описанията на информационните елементи. Разглеждат се поредица от сигнални съобщения Q.931 за повикване между централите от потребителя „P” до потребителя “Q” Показани на фигурата по долу. Тук е обърнато внимание главно върху съобщенията, като не се обсъждат подобно самите информационни елементи. Поредица съобщения е посочено чрез букви в скоби (а), (б) и тн..
 6. Admin

  гдпр-насока

  рверврврв
 7. Admin

  Права по GDPR

  ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Общи положения Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), Вие, като субект на събиране и обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права. Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме. Идентификацията Ви ще стане чрез логин в услугата, за която искате да упражните правата си. Ако сте използвали услуга, за която няма създаден профил, ще извършим идентификацията Ви на място в нашия офис. Определният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец. С оглед сложността и броя на исканията, можем да удължим този срок с още 2 (два) месеца, за което ще Ви уведомим по избран от Вас подходящ начин. Имате избор как да подадете искането си – може да го направите в електронен вид от нашия Център за поверителност или в хартиен вид – от нашия търговски офис. Тъй като не поддържаме единна база с данни от всичките ни сайтове/мобилни апликации/продукти/услуги, ще трябва да посочите конкретен сайт/мобилна апликации/продукт или услуга, за който искате да упражните правата си. Ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR. Списък с правата Ви Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента; Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни. Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента. Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента. Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка. Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор. Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг. Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане. Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.
 8. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) НА софтинфо Какво включва тази политика? Уебсайтове на Спортал Медия Груп (Спортал) използват бисквитки (cookies). За да научите повече за това какво представляват бисквитките, как се използват на нашите уебсайтове и това как да ги управлявате, прочетете внимателно настоящата Политика за Бисквитки на Спортал. Какво представляват бисквитките? Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не съдържат лични данни за посетителя. Защо се използват бисквитките? За да работи правилно, всеки съвременен уебсайт използва бисквитки. Те имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят по-интерактивно Вашето ползване на уебсайтовете ни.Например, чрез бисквитките събираме информация във връзка с Вашето посещение и поведение на сайта, така че не трябва да ни я предоставяте отново, и отново. По този начин, можем да Ви разпознаем при следващо посещение на уебсайтовете ни и да Ви покажем. Бисквитките ни помагат и да разберем как използвате нашите услуги, за да можем непрекъснато да ги подобряваме, чрез персонализиране на съдържанието и предложенията към Вас, на база Вашите предпочитания и интереси. Нашите уебсайтове са безплатни за Вас. За да можем да осигурим средства за нормалната им работа, ние Ви сервираме платена реклама. Използваме бисквитките, за да запазим информация свързана с това колко често и на какви места сте виждали реклами, каква реклама Ви е била показвана, по кое време и на кой сайт и Вашето поведение спрямо рекламите – дали сте кликнали на реклама. Тази информация ни помага да Ви показваме все по-релевантни спрямо Вашите интереси и Вашия профил реклами. Ако нямаме възможност да персонализираме рекламите, Вие ще продължавате да ги виждате, но те ще са много по-малко информативни и подходящи за Вас. Какви са видовете бисквитки? В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство, бисквитките се категоризират на „постоянни” и „временни” („сесийни“) бисквитки. • „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде и години; • „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно, когато посещавате нашите уебсайтове, но същите не се съхраняват постоянно на вашето устройство и се заличават, когато Вашата сесия приключи, например като затворите страницата. В зависимост от функциите си, бисквитките най-общо може да се категоризират като четири различни типа: • "стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”); • "функционални бисквитки" („functionality cookies”); • "бисквитки за ефективност” („performance cookies”); • “бисквитки за поведенческо таргетиране или за рекламиране” („targeting or advertising cookies”). "Стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”) Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтовете ни да изпълняват своите функции. Използваме ги например, за да установим нашите потребители, когато те използват нашите уебсайтове, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Тези бисквитки не събират информация за вас, която може да бъде използвана за маркетинг или реклама. Съгласието Ви за използване на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашите сайтове, поради което не можете да откажете използването им. "Функционални бисквитки" („functionality cookies”) Чрез тези бисквитки се реализират различните функционалности на сайтовете ни, включително и сервирането на неперсонализирана реклама. Те ни позволяват да запомним Вашите предпочитания, като големината на шрифта и други ваши персонални настройки, спестявайки Ви време и усилия за посочване на потребителско име всеки път, когато посетите страницата ни или за да видите предпочитано от Вас съдържание. "Бисквитки за ефективност” („performance cookies”) Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето преживяване на уебсайтовете ни. Информацията, съхранена от "бисквитките за ефективност”, ни помага да разберем как използвате уебсайтовете ни, да запомним и проверим историята на предишните Ви посещения, какво сте гледали или сте маркирали или как сте ни открили. След това ще използваме тези данни, за да подобрим уебсайтовете и услугите ни, за по-добро Ваше преживяване. Не използваме данните събрани от тези бисквитки за целите на сервиране на реклама или за целите на персонализирането и. “Бисквитки за поведенческо таргетиране или за рекламиране” („targeting or advertising cookies”). Нашата цел е да предоставяме на посетителите на нашия уебсайт информация, която е възможно най-подходяща за тях. Това се постига не само чрез съдържанието на нашия сайт, но и чрез показваните реклами. Тъй като трябва да продължим с излъчването на реклами, искаме те да бъдат максимално полезни и подходящи за Вас. За да изпълним това, се опитваме да придобием представа за вероятните ВСи интереси на базата на посещаваните от Вас уебсайтовет и поведението спрямо различното съдържание и реклами. Впоследствие, на базата на тези интереси, ние адаптираме показваното съдържание и рекламите в нашите уебсайтове за различните групи потребители. Какви видове бисквитки използваме и за какви цели? Когато посещавате нашите уебсайтове, вие можете да установите наличието на различни видове бисквитки, които се генерират. Ние използваме и четирите описани типа бисквитки. Нашите уебсайтове използват бисквитки за следните цели: • Идентификация на потребители с цел осъществяване на безопасен достъп; • Запомняне на продуктите, добавени в кошницата Ви или закупени в процеса на онлайн пазаруването; • Запомняне на информацията, попълнена от Вас в различни страници, когато плащате или правите поръчки, за да не се налага да попълвате своите данни многократно; • Предаване на информацията от една страница към следващата, например, при попълване на дълъг въпросник или когато е необходимо да попълните много данни за да направите онлайн поръчка; • Запазване на предпочитани настройки като например език, местоположение, брой резултати при търсене, които да се визуализират и т.н.; • Запазване на настройките за оптимална визуализация, като например размера на буфера и параметрите за резолюцията на Вашия екран; • Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето устройство; • Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен достъп до него; • Предлагане на опцията за запазване на данните за влизане във Вашия акаунт, така че да не се налага да ги въвеждате всеки път; • Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашите уебстраници; • Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на нашите уебстраниците ни; • Установяване на последователността, в която посетителите посещават различните страници в нашия уебсайт; • Изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои части на нашите уебсайтове; • Оптимизация на уебсайтовете ни. Списък с бисквитките, които ние ползваме на нашите уебсайтове, може да намерите тук. Бисквитки на трети страни: Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се контролират от нас. Тези бисквитки ни помагат за проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение за спазване на нашите Общи условия и политиката за ползване на уебсайтовете ни. Рекламодателите на нашите уебсайтове понякога използват свои бисквитки, за да Вви показват таргетирани реклами. Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте посещавали, за да Ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате сайтове на Спортал. Как да управлявате бисквитките? Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от вашето желание. Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър. В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате уебсайтовете ни, а някои от услугите и функциите на уебсайтовете ни е възможно да не работят. Как да изтриете всички бисквитки от даден браузър (показана е информация за най-популярните браузъри): Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer Safari за компютър: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg_BG Safari за таблет и телефон: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265 Тук може да проверите какви бисквитки имате записани от най-използваните доставчици на персонализирани реклами и да управлявате Вашия избор: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ Промени в нашата политика за бисквитки Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за бисквитки и поради това препоръчваме да преглеждате периодично съдържанието и. Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница, от който момент промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е упоменато друго. Настоящата политика е актуална към дата 25.05.2018 г. Въпроси и обратна връзка Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността на адрес: [email protected]
 9. Admin

  Какво е Tor

  Tor е безплатна програма, която позволява на потребителите да комуникират анонимно. Името Tor е акроним, който е извлечен от оригиналното име на софтуера, който беше The Onion Router. Този софтуер насочва целия интернет трафик и използване чрез безплатна мрежа за доброволци, която съществува в световен мащаб и има над шест хиляди релета, за да скрие IP и местоположението на потребителя; и да скриете използването на ip адреса на доставчика си. анализ или наблюдение на мрежата. Ако дадено лице използва Tor, става доста трудно да проследите неговата или нейната интернет дейност. Чрез използване на Tor, употребата на даден човек е напълно скрита, включително онлайн постове, вида на посещаваните уебсайтове и всички незабавни съобщения, които са били обменени. Целта на използването на Tor е да осигури на хората защита на личните данни и анонимност. Tor ви позволява да скачате комуникацията си около разпределена мрежа и не позволява на никого да следи дейността ви за сърфиране. Tor не е софтуер за шифроване, така че запазвайте поверителната си. Има няколко вида хора или организации, които могат да спечелят от наблюдението на вас или на доставчика ви за интерне. Хората, живеещи в комунистическа страна, също могат да използват "Тор", за да избегнат правилата и регламентите за цензурата, които може да са наложени от управляващите. В допълнение към това, тя предлага защита и на тези лица, които преди това са били застрашени и злоупотребявани със проследяването. Поради силно анонимния характер на Tor, той се използва и от различни незаконни цели. Например, хората могат да се опитат да използват Tor, за да получат достъп до скрита или цензурирана информация. Той може да бъде използван и за засилване на политическата подкрепа срещу управляващия политически орган. Освен това тя може да се използва и за заобикаляне на законите и подзаконовите актове срещу критиките на държавните глави. Тор работи главно чрез многопластово криптиране, поради което се използва метафората на лука. Това гарантира правилния вид предаване на тайна между всички релета, което осигурява необходимата поверителност и анонимност на потребителите.
 10. Метод 1 1 Отворете контролния панел. можете да отворите контролния панел от менюто "Старт". 2 Отворете програмния мениджър. Кликнете върху "Деинсталиране на програма", ако сте по категория или "Програми и функции", ако се намирате с икони. Това ще отвори списък с всички програми, инсталирани на вашия компютър. 3 Отворете списъка с инсталираните актуализации на Windows. Кликнете върху "Преглед на инсталираните актуализации" в лявата част на прозореца. Ще се отвори списък с всяка актуализация, инсталирана за Windows. Тъй като Internet Explorer е услуга на Windows, всички актуализации ще бъдат изброени. 4 Намерете влизане в Internet Explorer 11. Можете да скролнете или да въведете "Internet Explorer" в полето за търсене в горната част на прозореца. 5 Деинсталирайте Internet Explorer 11. Изберете Internet Explorer 11 и кликнете върху бутона "Деинсталиране", или щракнете с десния бутон на мишката върху елемента и изберете "Uninstall". Потвърдете, че искате да деинсталирате актуализацията, като кликнете Yes. 6 Изчакайте деинсталирането да приключи. Деинсталирането на Internet Explorer 11 може да отнеме няколко минути. След като завърши, кликнете върху Restart Now. с този бутон рестартирвате компютъра и завършвате процеса Internet Explorer ще върне следното съобщение. 7 Скриване на актуализацията. ако не искате обновяване или нова инсталация след като сте динсталирали Internet Explorer 11 можете да го скриете от Windows Update, за да го игнорира. Отворете контролния панел. Можете да отворите контролния панел от менюто "Старт" Изберете "Windows Update". Ако сте по категория, изберете "Система и сигурност" и след това "Windows Update". Кликнете върху незадължителни актуализации". Щракнете с десния бутон върху записа в Internet Explorer 11. Изберете "Скриване на актуализацията". 8 Инсталирайте различна версия на Internet Explorer. ако сте с по-стара версия на Internet Explorer, можете обновите с по нова. Например, ако деинсталирането на Internet Explorer 11 и останете с старата версия която е Internet Explorer 8, можете да инсталирате Internet Explorer 9 or 10 manuall За още подобни уроци трикове може да пишете в forum.softinfo.org в чата или подходящият раздел Последвайте ни Метод 2 1 Отворете команден ред. Можете да направите това, като кликнете върху менюто "Старт", щракнете върху "Аксесоари", щракнете с десния бутон върху "Команден прозорец" и изберете "Изпълни като администратор". 2 Копирайте и поставете следната команда. Командата ще деинсталира актуализациите на Windows Explorer: След като изпълните командата по горе натиснете ↵ Enter 3 Получаване грешките. Вероятно ще получите няколко съобщения за грешки при стартиране на командата. Ще трябва да кликнете върху OK във всеки от прозорците за грешки, които се появяват. 4 Рестартирайте компютъра. След като се върнете в командния ред, процесът на деинсталиране е почти завършен, но ще трябва да рестартирате компютъра, за да завършите процеса. 5 Скриване на актуализацията.Ако не искате да бъдете подсещани за инсталирате на Internet Explorer 11 можете да го скриете от Windows Update, за да се игнорира. Отворете контролния панел. Можете да отворите контролния панел от менюто "Старт". Изберете "Windows Update". Ако сте по категория, изберете "Система и сигурност" и след това "Windows Update". Кликнете върху "незадължителни актуализации". Щракнете с десния бутон върху Internet Explorer 11. Изберете "Скриване на актуализацията"" 6 Инсталирайте различна версия на Internet Explorer. Ако сте с по-стара версия на Internet Explorer, можете да е обновите .Например, ако сте деинсталирали , можете да инсталирате по новите версии на Explorer: Internet Explorer 9 or 10 manually.
 11. Admin

  Какво представлява IPv6

  Ip адрес от 6-то поколение (или IPv6) е наследник на стандарта за IPv4 адреси, разработен от IETF, който е проектиран да разреши проблема с адресирането на IPv4 адрес. Която използва 32-битова схема за номериране, която има адресно пространство от 232 или 4,3 милиарда. От друга страна, IPv6 използва 128-битова схема за номериране (2128), която има достатъчно пространство за адреси за десетилетия напред. IPv6 е предназначена да замени IPv4, но въвеждането на схема за разпределение CIDR (Classless Inter-Domain Routing) през 1993 г. в рамките на продължителността на IPv4 адресите, Със очакването на смартфоните, таблетите, интелигентните уреди и други електронни устройства, които се свързват всеки ден с интернет, Предполага се че IPv4 ще бъде заменена от IPv6 По статистика на Google 96% от интернет трафика е IPv4 и само 4% се представя от IPv6. IPv4 и IPv6 не са оперативно съвместими по проект, така че преходът от IPv4 към IPv6 изисква "преходен механизъм" като преходни IP / ICMP преводи, , 6-и и други IPv6 преходни механизми, за да станат оперативно съвместими, така че рано или късно IPv6 ще навлезе доста силно в нашето ежедневие. Видове адреси на IPv6 IPv6 адресите се класифицират в три категории: unicast, anycast и multicast адресиране. Адрес на Unicast - Това е адрес от 6-то поколение на IPv6, и се използва за еднократна употреба или индификатор за един мрежов интерфейс. Address Anycast - IP адресът на anycast е идентификатор за набор от интерфейси, присвоени на група, но принадлежащи към различни връзки. Изпратен пакет от IPv6, до адреса на всяко устройство, се доставя до един възел или точка който е най-близо до изпращача, идентифициран от алгоритъма за маршрутизиране. Адрес за множествено предаване или (Multicast Address) - IP адрес за множествено предаване е идентификатор за набор от интерфейси, които могат да принадлежат към различниn възли. Пакет IPv6, изпратен до адрес за множествено точки и се доставя до всички интерфейси, идентифицирани от адреса за множествено предаване на точките. За разлика от схемата за адресиране на IPv4, схемата за адресиране на IPv6 не изпълнява адрес на излъчване. Вместо това, IPv6 изпълнява адреса за множествено предаване, за да изпраща пакети към група точки,устройства или потребители. IPv6 има и обхват, който указва коя част от адреса на мрежата е валидна и уникална. Десетични десетични знаци с колонки. Адресите на IPv6 се състоят от 128 бита (или 8 групи от 4 шестнадесетични цифри, разделени с двойки), с възможност за пропускане на нули, за да се съкрати пълният адрес. Ето пример за IPv6 адрес 2001:0db8:0012:0001:3c5e:7354:0000:5db1, За удобство IPv6 адресът може да бъде представен в по-кратко нотация (записване, означение), като се пропуснат водещите нули. Примерният адрес горе може да бъде представен и като: 2001:db8:12:1:3c5e:7354:0:5db1. При съкращаване на IPv6 адреса се прилагат следните правила Една или повече водещи нули във всяка група от 8 шестнадесетичните цифри могат да бъдат премахнати. Например, 0012 може да бъде написано 12 и 0000 може да бъде преобразувано в 0. (виж примера по-горе). Следващата група от нули се заменя с двоен колон ::. Адресът за обратна връзка а той е: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 който може да бъде съкратен до 1 Какви са разликите между IPv4 и IPv6? IPv4 и IPv6 споделят подобна архитектура и те ще съществуват съвместно, докато IPv6 напълно не замени IPv4. IPv4 се представя с 32-битово число а IPv6 се представя с 128-битово число. Това означава 4,3 милиарда адресно пространство за IPv4 и 340 трилиона адресно пространство за IPv6. (сами можете да си представите какъв гигант е ip6-цата ) IPv4 се разделя от 4 групи от 2 шестнадесетични цифри с точка, докато IPV6 се разделя от 8 групи от 4 шестнадесетични цифри от двоеточие. Защо IPv6 има значение? С все повече търсене на смартфони, таблети и компютри на които са необходими повече IP адреси, IPv4 започва постепенно да се запълва. в момента ма над 7 милиарда души в света с телефони, таблети и компютри, всеки от които изисква IP адрес. IPv4 има адресно пространство от 4,3 милиарда, което скоро ще изчезне. Преходът от IPv4 към IPv6 е необходим и те ще съществуват съвместно, тъй като не са оперативно съвместими. Потребителите вероятно няма да забележат разликата или тя ще бъде минимална.Тъй като над 95% от IP адресите са IPv4, ще отнеме технологично време, преди да видим всички устройства, комуникиращи чрез IPv6.
 12. Admin

  Какво е IP адрес ?

  ИП адрес (или IP адрес) е уникален адрес, който компютрите, таблетите и смартфоните използват, за да се идентифицират и комуникират с други устройства в IP мрежата. Всяко устройство, свързано към IP мрежата, трябва да има уникален IP адрес в мрежата. IP адресът е аналогичен телефонен номер, тъй като той се използва за уникално идентифициране на обект. Десетични знаци Традиционният IP адрес (известен като IPv4) използва 32-битов номер за представяне на IP и определя адреса на мрежата и хоста. 32-битовото число може да осигури приблизително 4 милиарда уникални номера, а от-там и IPv4 адресите се изчерпват, тъй като повече устройства са свързани към IP мрежата. и идва време за нова версия на IP протокол така наречената следващо поколение IP или (IPv6) тя е създадена, за да предложи почти неограничен брой уникални адреси. IP адресът е написан с означение "точков десетичен знак", което е от 4 набора номера, разделени по период, като всяка секция представлява 8-битов номер, вариращ от (0-255). Пример за IPv4 адрес е 216.3.128.12, IPv4 адресът е разделен на две части: мрежа и адрес на хост. Мрежовият адрес определя колко от 32 бита, а останалите битове се използват за адреса на хоста. Адресът на хоста може допълнително да се разделя на подмрежа и номера на хоста. Мрежи от клас A, B, C и CIDR Традиционно IP мрежата се класифицира като A, B или C мрежа. Компютрите идентифицират класа по първите 3 бита (A = 000, B = 100, C = 110), докато хората определят класа по първия октет (8-битов) номер. С недостига на IP адресите на класовата система е заменена от CIDR (Classless Inter-Domain Routing) за по-ефективно разпределение на IP адреси. Class Network Address Number of Hosts Netmask CIDR /4 240,435,456 240.0.0.0 CIDR /5 134,217,728 248.0.0.0 CIDR /6 67,108,864 252.0.0.0 CIDR /7 33,554,432 254.0.0.0 A /8 (1-126) 16,777,216 255.0.0.0 CIDR /9 8,388,608 255.128.0.0 CIDR /10 4,194,304 255.192.0.0 CIDR /11 2,097,152 255.224.0.0 CIDR /12 1,048,576 255.240.0.0 CIDR /13 524,288 255.248.0.0 CIDR /14 262,144 255.252.0.0 CIDR /15 131,072 255.254.0.0 B /16 (128-191) 65,534 255.255.0.0 CIDR /17 32,768 255.255.128.0 CIDR /18 16,384 255.255.192.0 CIDR /19 8,192 255.255.224.0 CIDR /20 4,096 255.255.240.0 CIDR /21 2,048 255.255.248.0 CIDR /22 1,024 255.255.252.0 CIDR /23 512 255.255.254.0 C /24 (192-223) 256 255.255.255.0 CIDR /25 128 255.255.255.128 CIDR /26 64 255.255.255.192 CIDR /27 32 255.255.255.224 CIDR /28 16 255.255.255.240 CIDR /29 8 255.255.255.248 CIDR /30 4 255.255.255.252 Публични и частни IP адреси За да се запази уникалността в рамките на глобалното пространство на имената, IP адресите са публично регистрирани в Центъра за мрежова информация (NIC), за да се избегнат конфликтите на адресите. DDevices, които трябва да бъдат публично идентифицирани като уеб или сървъри, и им е присвоен публичен IP адрес. Устройствата, които не изискват публичен достъп, могат да получат частен IP адрес и да го направят уникален за вътрешната мрежа. Например, на мрежов принтер може да бъде зададен частен IP адрес, за да не се позволи на останалата част от света да печата от него. За да могат потребителите които са в частната мрежа свободно да задават частни IP адреси, NIC е запазила определени адреси за лична употреба. Частната мрежа е мрежа, която използва IP адресно пространство RFC 1918. Следните IP блокове са запазени за частни IP адреси. Class Starting IP Address Ending IP Address A 10.0.0.0 10.255.255.255 B 172.16.0.0 172.31.255.255 C 192.168.0.0 192.168.255.255 В допълнение към по-горните частни адреси, 169.254.0.0 чрез 169.254.255.255 адреса са запазени за Zeroconf (или APIPA, автоматичен частен IP адрес), за автоматично създаване на използваема IP мрежа без конфигурация. Какво е IP адресът с обратна връзка? Обратният IP адрес е адресът, използван за достъп до него. IPv4 е обозначен като 127.0.0.1 като адрес за обратна връзка с маската на подмрежата 255.0.0.0. Интерфейсът с обратна връзка е познат и като виртуален IP, който не се свързва с хардуерния интерфейс. На Linux системите, интерфейсът loopback обикновено се нарича lo или lo0. Съответното име на хост за този интерфейс се нарича localhost. Адресът за обратна връзка се използва за тестване на мрежов софтуер без физическо инсталиране на мрежова карта (NIC) и без физическо свързване на устройството към TCP / IP мрежа. Добър пример за това е достъпът до уеб сървъра, който се изпълнява на самия себе си, използвайки http://127.0.0.1 или http: // localhost.
 13. 19 инча = на 48,2см. 19,5 инча = 49,53см. 21 инча = 53,34см. 22 инча = 55,88см. 23,6 инча = 59,94см. 24 инча = 60,96см. 27,5 инча = 69,85см. 28 инача =71,12см. 29 инача = 73,66см.
 14. Admin

  Какво е Chameleon?

  Трафикът на VPN все повече се проверява, отклонява, намалява или блокира от правителства, корпорации и доставчици на интернет услуги по целия свят. Това е особено проблем в страни като Китай и Иран, които активно ограничават свободите в интернет. Инженерите на Golden Frog са разработили забележителна нова технология VPN, наречена Chameleon, която се предлага в приложенията VyprVPN за Windows, Mac и Android. Хамелеон преобразува OpenVPN в пакетни метаданни, за да не бъде лесен за разпознаване чрез deep packet inspection (DPI), Технологията Chameleon използва непроменения OpenVPN 256-битов протокол за основното криптиране на данни. Резултатът е, че потребителите на VyprVPN могат да заобиколят някои забранени мрежи,често те биват забранявани от правителства, корпорации и доставчици на интернет услуги. Chameleon е чудесен инструмен за блокиране на потребителите на VPN в страни като Китай, Русия, Иран, Тайланд и Сирия също така и в много страни по света, където потребителите изпитват проблеми при сърфирането в интернет, и тук идва момента да споменем новият протокол VyprVPN който вече е достъпен на всеки сървър в Северна Америка, Южна Америка, Европа, Азия и Океания.
 15. Основни логически функции и логически елементи 1. Теоритична част. Логическият елемент представлява електронна схема, реализираща логическа функция от логически аргумент. Логически аргумент е такава променлива, която приема само две значения нисък потенциал (логическа 0) или висок потенциал (логическа1). Обобщена логическа схема на логическа функция Y от логически аргументи Х1, Х2 Х3 Хn е У=F(X1, X2,Xn). Всяка логическа функция може да бъде представена по два основни начина: аналитично или в табличен вид. Таблицата, съответствуваща на дадена логическа функция е известна като таблица на истиност. Всяка логическа функция, може да се реализира с помощта на комбинацията на три елементарни логически функции, а именно: *Логическа функция НЕ *Логическа функция И *Логическа функция ИЛИ Схема НЕ известна още под названието инвертор представлява едновходова схема, която формира изходен сигнал, инверсен на входния сигнал. Схема И извършва логическо умножение Схема И-НЕ също извършва логическо умножение, но сигнала на изхода се инвертира. Схема ИЛИ извършва логическо полусумиране Схема ИЛИ/НЕ също извършва логическо сумиране, но сигнала на изхода се инвертира. Схеми и опитни постановки във файла тук --->>> Цифрова схемотехника (Основни логически функции и логически елементи)